17 ตุลาคม 2564 (24:00 น.)
เพิ่ม 45 cm เพิ่ม 3 cm
87.81 9.79
0.00
138.47
236.56
194.65 [เพิ่ม19465cm]
เมตร รทก.
5,130.09 53.9
6,172.21 45.8
1.17
4,379.91 46.1
7,289.79 54.2
5,019.70
-0.4 -0.6
23.0
1,529.91
59.4 100.6
3,489.79 36.1
53.4 100.7
4.05
0.56
1.00
0.0
8.16
0.00 [xxxxxxcm]
เมตร รทก.
14.1 1.5
924.9 98.5
881.9
98.4
0.00