ข้อมูลสภาพน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เวลา 14:00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
เดินเครื่องอยู่จำนวน 4 เครื่อง
ระดับน้ำเหนือเขื่อน
150.61
เมตร รทก.
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
6,783.83
ล้านลูกบาศก์เมตร (71.33%)
ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน
3,933.83
ล้านลูกบาศก์เมตร (59.07%)
สามารถรับน้ำได้อีก
2,726.17
ล้านลูกบาศก์เมตร ( 28.67%)
ระดับน้ำวันที่ผ่านมา เวลา 24:00 น.
150.65
เมตร รทก.
ปล่อยน้ำ วันที่ผ่านมา
27.09
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำไหลเข้า วันที่ผ่านมา
1.66
ล้านลูกบาศก์เมตร
ระดับน้ำ ปีที่ผ่านมา
147.97
เมตร รทก. (แตกต่างปีนี้ 2.64 เมตร)
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปีที่ผ่านมา
6,213.85
ล้านลูกบาศก์เมตร (65.34%)
แผนการปล่อยน้ำ วันนี้
27.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
ประมาณการปล่อยน้ำ วันพรุ่งนี้
27.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
     ด้วยเขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ จึงได้มี
แผนการระบายน้ำ ดังนี้

                วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2561 ระบายวันละ 27.0 ล้าน ลบ.ม.

   ปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์ ยังสามารถรับน้ำได้อีก ประมาณ 28.29% หรือประมาณ 2,690.85 ล้าน ลบ.ม.
ส่วนการระบายน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำและขอยืนยันว่าเขื่อนสิริกิติ์ยังมั่นคงแข็งแรงดี

     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร.055-461157 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานโดย นพดล นุช  

พิมพ์รายงาน PDF