ข้อมูลสภาพน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เวลา 11:00 น. วันที่ 24 กันยายน 2560
เดินเครื่องอยู่จำนวน 1 เครื่อง
ระดับน้ำเหนือเขื่อน
153.41
เมตร รทก.
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
7,414.21
ล้านลูกบาศก์เมตร (77.96%)
ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน
4,564.21
ล้านลูกบาศก์เมตร (68.53%)
สามารถรับน้ำได้อีก
2,095.79
ล้านลูกบาศก์เมตร ( 22.04%)
ระดับน้ำวันที่ผ่านมา เวลา 24:00 น.
153.37
เมตร รทก.
ปล่อยน้ำ วันที่ผ่านมา
2.75
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำไหลเข้า วันที่ผ่านมา
26.46
ล้านลูกบาศก์เมตร
ระดับน้ำ ปีที่ผ่านมา
151.34
เมตร รทก. (แตกต่างปีนี้ 2.07 เมตร)
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปีที่ผ่านมา
6,945.66
ล้านลูกบาศก์เมตร (73.04%)
แผนการปล่อยน้ำ วันนี้
3.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
ประมาณการปล่อยน้ำ วันพรุ่งนี้
3.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
     ด้วยเขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ จึงได้มี
แผนการระบายน้ำ ดังนี้


      วันที่ 20-21 ก.ย 2560 แผนระบายน้ำ 4 ล้าน ลบ.ม./วัน
      วันที่ 22-24 ก.ย 2560 แผนระบายน้ำ 3 ล้าน ลบ.ม./วัน

   ปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์ ยังสามารถรับน้ำได้อีกถึงประมาณ 22.38% หรือประมาณ 2,127ล้าน ลบ.ม.
ส่วนการระบายน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำละขอยืนยันว่าเขื่อนสิริกิติ์ยังมั่นคงแข็งแรงดี

     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร.055-461157 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานโดย ประสงค์  

พิมพ์รายงาน PDF