ข้อมูลสภาพน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เวลา 07:00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
เดินเครื่องอยู่จำนวน 0 เครื่อง
ระดับน้ำเหนือเขื่อน
147.53
เมตร รทก.
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
6,121.22
ล้านลูกบาศก์เมตร (64.37%)
ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน
3,271.22
ล้านลูกบาศก์เมตร (49.12%)
สามารถรับน้ำได้อีก
3,388.78
ล้านลูกบาศก์เมตร ( 35.63%)
ระดับน้ำวันที่ผ่านมา เวลา 24:00 น.
147.53
เมตร รทก.
ปล่อยน้ำ วันที่ผ่านมา
22.08
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำไหลเข้า วันที่ผ่านมา
2.10
ล้านลูกบาศก์เมตร
ระดับน้ำ ปีที่ผ่านมา
150.22
เมตร รทก. (แตกต่างปีนี้ 2.69 เมตร)
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปีที่ผ่านมา
6,698.12
ล้านลูกบาศก์เมตร (70.43%)
แผนการปล่อยน้ำ วันนี้
22.5
ล้านลูกบาศก์เมตร
ประมาณการปล่อยน้ำ วันพรุ่งนี้
22.2
ล้านลูกบาศก์เมตร
     ด้วยเขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ จึงได้มี
แผนการระบายน้ำ ดังนี้


                 วันที่่ 18 - 24 ก.พ. 2562 ระบายน้ำวันละ 22.5 ล้าน ลบ.ม

   ปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์ ยังสามารถรับน้ำได้อีก ประมาณ 35% หรือประมาณ 3,388 ล้าน ลบ.ม.
ส่วนการระบายน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำและขอยืนยันว่าเขื่อนสิริกิติ์ยังมั่นคงแข็งแรงดี

     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร.055-461157 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานโดย นุกูล  

พิมพ์รายงาน PDF