ข้อมูลสภาพน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เวลา 03:00 น. วันที่ 08 กรกฎาคม 2563
เดินเครื่องอยู่จำนวน 0 เครื่อง
ระดับน้ำเหนือเขื่อน
131.69
เมตร รทก.
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
3,323.14
ล้านลูกบาศก์เมตร (34.94%)
ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน
473.14
ล้านลูกบาศก์เมตร (7.10%)
สามารถรับน้ำได้อีก
6,186.86
ล้านลูกบาศก์เมตร ( 65.06%)
ระดับน้ำวันที่ผ่านมา เวลา 24:00 น.
131.69
เมตร รทก.
ปล่อยน้ำ วันที่ผ่านมา
20.09
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำไหลเข้า วันที่ผ่านมา
13.74
ล้านลูกบาศก์เมตร
ระดับน้ำ ปีที่ผ่านมา (08-07-2019)
133.16
เมตร รทก. (แตกต่างปีนี้ 1.47 เมตร)
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปีที่ผ่านมา
3,531.17
ล้านลูกบาศก์เมตร (37.13%)
แผนการปล่อยน้ำ วันนี้
20.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
ประมาณการปล่อยน้ำ วันพรุ่งนี้
20.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
     ด้วยเขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ จึงได้มี
แผนการระบายน้ำ ดังนี้


                วันที่ 7 - 11 กรกฎาคม 2563 ระบายน้ำวันละ 20 ล้าน ลบ.ม.

   ปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์ ยังสามารถรับน้ำได้อีก ประมาณ 65.06 % หรือประมาณ 6,186.86 ล้าน ลบ.ม.
ส่วนการระบายน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำและขอยืนยันว่าเขื่อนสิริกิติ์ยังมั่นคงแข็งแรงดี

     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร.055-461157 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานโดย นิพนธ์  

พิมพ์รายงาน PDF