ข้อมูลสภาพน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เวลา 03:00 น. วันที่ 23 เมษายน 2562
เดินเครื่องอยู่จำนวน 0 เครื่อง
ระดับน้ำเหนือเขื่อน
141.98
เมตร รทก.
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
5,014.82
ล้านลูกบาศก์เมตร (52.73%)
ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน
2,164.82
ล้านลูกบาศก์เมตร (32.50%)
สามารถรับน้ำได้อีก
4,495.18
ล้านลูกบาศก์เมตร ( 47.27%)
ระดับน้ำวันที่ผ่านมา เวลา 24:00 น.
141.98
เมตร รทก.
ปล่อยน้ำ วันที่ผ่านมา
21.04
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำไหลเข้า วันที่ผ่านมา
1.33
ล้านลูกบาศก์เมตร
ระดับน้ำ ปีที่ผ่านมา
144.99
เมตร รทก. (แตกต่างปีนี้ 3.01 เมตร)
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปีที่ผ่านมา
5,600.26
ล้านลูกบาศก์เมตร (58.89%)
แผนการปล่อยน้ำ วันนี้
21.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
ประมาณการปล่อยน้ำ วันพรุ่งนี้
21.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
     ด้วยเขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ จึงได้มี
แผนการระบายน้ำ ดังนี้

                 วันที่ 22 - 28 เมษายน 2562 ระบายน้ำวันละ 21.0 ล้าน ลบ.ม

   ปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์ ยังสามารถรับน้ำได้อีก ประมาณ 47.27% หรือประมาณ 4,495 ล้าน ลบ.ม.
ส่วนการระบายน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำและขอยืนยันว่าเขื่อนสิริกิติ์ยังมั่นคงแข็งแรงดี

     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร.055-461157 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานโดย ธีรพงศ์  

พิมพ์รายงาน PDF