ข้อมูลสภาพน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เวลา 20:00 น. วันที่ 23 เมษายน 2561
เดินเครื่องอยู่จำนวน 4 เครื่อง
ระดับน้ำเหนือเขื่อน
144.93
เมตร รทก.
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
5,588.24
ล้านลูกบาศก์เมตร (58.76%)
ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน
2,738.24
ล้านลูกบาศก์เมตร (41.11%)
สามารถรับน้ำได้อีก
3,921.76
ล้านลูกบาศก์เมตร ( 41.24%)
ระดับน้ำวันที่ผ่านมา เวลา 24:00 น.
144.99
เมตร รทก.
ปล่อยน้ำ วันที่ผ่านมา
23.08
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำไหลเข้า วันที่ผ่านมา
8.16
ล้านลูกบาศก์เมตร
ระดับน้ำ ปีที่ผ่านมา
141.97
เมตร รทก. (แตกต่างปีนี้ 2.96 เมตร)
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปีที่ผ่านมา
5,012.94
ล้านลูกบาศก์เมตร (52.71%)
แผนการปล่อยน้ำ วันนี้
23.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
ประมาณการปล่อยน้ำ วันพรุ่งนี้
23.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
     ด้วยเขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ จึงได้มี
แผนการระบายน้ำ ดังนี้


                วันที่ 23-29 เมษายน 2561 ระบายวันละ 23.0 ล้าน ลบ.ม

   ปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์ ยังสามารถรับน้ำได้อีก ประมาณ 40.63 % หรือประมาณ 3,863.55 ล้าน ลบ.ม.
ส่วนการระบายน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำและขอยืนยันว่าเขื่อนสิริกิติ์ยังมั่นคงแข็งแรงดี

     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร.055-461157 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานโดย นพดล นุช  

พิมพ์รายงาน PDF