ข้อมูลสภาพน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เวลา 02:00 น. วันที่ 11 ธันวาคม 2562
เดินเครื่องอยู่จำนวน 0 เครื่อง
ระดับน้ำเหนือเขื่อน
141.91
เมตร รทก.
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
5,001.64
ล้านลูกบาศก์เมตร (52.59%)
ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน
2,151.64
ล้านลูกบาศก์เมตร (32.31%)
สามารถรับน้ำได้อีก
4,508.36
ล้านลูกบาศก์เมตร ( 47.41%)
ระดับน้ำวันที่ผ่านมา เวลา 24:00 น.
141.91
เมตร รทก.
ปล่อยน้ำ วันที่ผ่านมา
9.07
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำไหลเข้า วันที่ผ่านมา
2.15
ล้านลูกบาศก์เมตร
ระดับน้ำ ปีที่ผ่านมา (11-12-2018)
155.15
เมตร รทก. (แตกต่างปีนี้ 13.24 เมตร)
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปีที่ผ่านมา
7,819.02
ล้านลูกบาศก์เมตร (82.22%)
แผนการปล่อยน้ำ วันนี้
9.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
ประมาณการปล่อยน้ำ วันพรุ่งนี้
9.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
     ด้วยเขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ จึงได้มี
แผนการระบายน้ำ ดังนี้


                วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2562 ระบายน้ำวันละ 9.00 ล้าน ลบ.ม.


   ปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์ ยังสามารถรับน้ำได้อีก ประมาณ 47.41% หรือประมาณ 4,508.36 ล้าน ลบ.ม.
ส่วนการระบายน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำและขอยืนยันว่าเขื่อนสิริกิติ์ยังมั่นคงแข็งแรงดี

     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร.055-461157 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานโดย รวีวาร  

พิมพ์รายงาน PDF