ข้อมูลสภาพน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เวลา 11:00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
เดินเครื่องอยู่จำนวน 1 เครื่อง
ระดับน้ำเหนือเขื่อน
158.04
เมตร รทก.
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
8,513.35
ล้านลูกบาศก์เมตร (89.52%)
ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน
5,663.35
ล้านลูกบาศก์เมตร (85.04%)
สามารถรับน้ำได้อีก
996.65
ล้านลูกบาศก์เมตร ( 10.48%)
ระดับน้ำวันที่ผ่านมา เวลา 24:00 น.
158.04
เมตร รทก.
ปล่อยน้ำ วันที่ผ่านมา
3
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำไหลเข้า วันที่ผ่านมา
6.36
ล้านลูกบาศก์เมตร
ระดับน้ำ ปีที่ผ่านมา
154.81
เมตร รทก. (แตกต่างปีนี้ 3.23 เมตร)
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปีที่ผ่านมา
7,739.13
ล้านลูกบาศก์เมตร (81.38%)
แผนการปล่อยน้ำ วันนี้
3.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
ประมาณการปล่อยน้ำ วันพรุ่งนี้
3.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
     ด้วยเขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ จึงได้มี
แผนการระบายน้ำ ดังนี้      วันที่ 13-19 พย. 2560 แผนระบายน้ำวันละ 3.0 MCM.
      เนื่องจากไม่มี Side Flow และเพื่อรักษาระบบนิเวศ
   ปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์ ยังสามารถรับน้ำได้อีกถึงประมาณ 10.58% หรือประมาณ 1,006.45 ล้าน ลบ.ม.
ส่วนการระบายน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำและขอยืนยันว่าเขื่อนสิริกิติ์ยังมั่นคงแข็งแรงดี

     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร.055-461157 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานโดย วีระวุฒิ  

พิมพ์รายงาน PDF