ข้อมูลสภาพน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เวลา 23:00 น. วันที่ 18 สิงหาคม 2562
เดินเครื่องอยู่จำนวน 3 เครื่อง
ระดับน้ำเหนือเขื่อน
134.85
เมตร รทก.
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
3,785.41
ล้านลูกบาศก์เมตร (39.80%)
ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน
935.41
ล้านลูกบาศก์เมตร (14.05%)
สามารถรับน้ำได้อีก
5,724.59
ล้านลูกบาศก์เมตร ( 60.20%)
ระดับน้ำวันที่ผ่านมา เวลา 24:00 น.
134.26
เมตร รทก.
ปล่อยน้ำ วันที่ผ่านมา
7.8
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำไหลเข้า วันที่ผ่านมา
40.06
ล้านลูกบาศก์เมตร
ระดับน้ำ ปีที่ผ่านมา (18-08-2018)
149.54
เมตร รทก. (แตกต่างปีนี้ 14.69 เมตร)
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปีที่ผ่านมา
6,549.92
ล้านลูกบาศก์เมตร (68.87%)
แผนการปล่อยน้ำ วันนี้
8.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
ประมาณการปล่อยน้ำ วันพรุ่งนี้
4.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
     ด้วยเขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ จึงได้มี
แผนการระบายน้ำ ดังนี้

                 วันที่ 12-18 ส.ค. 2562 ระบายน้ำวันละ 8.0 ล้าน ลบ.ม

   ปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์ ยังสามารถรับน้ำได้อีก ประมาณ 62.51% หรือประมาณ 5,945.16 ล้าน ลบ.ม.
ส่วนการระบายน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำและขอยืนยันว่าเขื่อนสิริกิติ์ยังมั่นคงแข็งแรงดี

     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร.055-461157 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานโดย นพรัตน์  

พิมพ์รายงาน PDF