ข้อมูลสภาพน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เวลา 06:00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2564
เดินเครื่องอยู่จำนวน 0 เครื่อง
ระดับน้ำเหนือเขื่อน
138.48
เมตร รทก.
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
4,381.64
ล้านลูกบาศก์เมตร (46.07%)
ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน
1,531.64
ล้านลูกบาศก์เมตร (23.00%)
สามารถรับน้ำได้อีก
5,128.36
ล้านลูกบาศก์เมตร ( 53.93%)
ระดับน้ำวันที่ผ่านมา เวลา 24:00 น.
138.47
เมตร รทก.
ปล่อยน้ำ วันที่ผ่านมา
4.05
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำไหลเข้า วันที่ผ่านมา
9.79
ล้านลูกบาศก์เมตร
ระดับน้ำ ปีที่ผ่านมา (18-10-2020)
145.97
เมตร รทก. (แตกต่างปีนี้ 7.49 เมตร)
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปีที่ผ่านมา
5,798.44
ล้านลูกบาศก์เมตร (60.97%) (แตกต่างปีนี้ 1,416.80 ล้าน ลบ.ม)
แผนการปล่อยน้ำ วันนี้
4.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
ประมาณการปล่อยน้ำ วันพรุ่งนี้
4.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
     ด้วยเขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ จึงได้มี
แผนการระบายน้ำ ดังนี้

              วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2564 ระบายน้ำวันละ 4.0 ล้าน ลบ.ม.
   ปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์ ยังสามารถรับน้ำได้อีก ประมาณ 53.94 % หรือประมาณ 5,130.09 ล้าน ลบ.ม.

ส่วนการระบายน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำและขอยืนยันว่าเขื่อนสิริกิติ์ยังมั่นคงแข็งแรงดี

     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร.055-461157 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานโดย ศุภกร  

พิมพ์รายงาน PDF