ข้อมูลสภาพน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เวลา 21:00 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
เดินเครื่องอยู่จำนวน 3 เครื่อง
ระดับน้ำเหนือเขื่อน
144.42
เมตร รทก.
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
5,486.66
ล้านลูกบาศก์เมตร (57.69%)
ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน
2,636.66
ล้านลูกบาศก์เมตร (39.59%)
สามารถรับน้ำได้อีก
4,023.34
ล้านลูกบาศก์เมตร ( 42.31%)
ระดับน้ำวันที่ผ่านมา เวลา 24:00 น.
143.91
เมตร รทก.
ปล่อยน้ำ วันที่ผ่านมา
9.99
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำไหลเข้า วันที่ผ่านมา
100.00
ล้านลูกบาศก์เมตร
ระดับน้ำ ปีที่ผ่านมา
142.40
เมตร รทก. (แตกต่างปีนี้ 2.02 เมตร)
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปีที่ผ่านมา
5,094.33
ล้านลูกบาศก์เมตร (53.57%)
แผนการปล่อยน้ำ วันนี้
10.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
ประมาณการปล่อยน้ำ วันพรุ่งนี้
10.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
     ด้วยเขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ จึงได้มี
แผนการระบายน้ำ ดังนี้

                วันที่่ 21-29 ก.ค. 2561 ระบายวันละ 14.0 ล้าน ลบ.ม

   ปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์ ยังสามารถรับน้ำได้อีก ประมาณ 45.% หรือประมาณ 4,314 ล้าน ลบ.ม.
ส่วนการระบายน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำและขอยืนยันว่าเขื่อนสิริกิติ์ยังมั่นคงแข็งแรงดี

     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร.055-461157 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานโดย วีระวุฒิ  

พิมพ์รายงาน PDF