ข้อมูลสภาพน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เวลา 07:00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
เดินเครื่องอยู่จำนวน 0 เครื่อง
ระดับน้ำเหนือเขื่อน
145.62
เมตร รทก.
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
5,727.25
ล้านลูกบาศก์เมตร (60.22%)
ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน
2,877.25
ล้านลูกบาศก์เมตร (43.20%)
สามารถรับน้ำได้อีก
3,782.75
ล้านลูกบาศก์เมตร ( 39.78%)
ระดับน้ำวันที่ผ่านมา เวลา 24:00 น.
145.62
เมตร รทก.
ปล่อยน้ำ วันที่ผ่านมา
9
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำไหลเข้า วันที่ผ่านมา
5.62
ล้านลูกบาศก์เมตร
ระดับน้ำ ปีที่ผ่านมา (25-11-2019)
142.51
เมตร รทก. (แตกต่างปีนี้ 3.11 เมตร)
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปีที่ผ่านมา
5,115.28
ล้านลูกบาศก์เมตร (53.79%)
แผนการปล่อยน้ำ วันนี้
9.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
ประมาณการปล่อยน้ำ วันพรุ่งนี้
9.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
     ด้วยเขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ จึงได้มี
แผนการระบายน้ำ ดังนี้                วันที่ 23 - 29 พ.ย 2563 ระบายน้ำวันละ 9.0 ล้าน ลบ.ม.

   ปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์ ยังสามารถรับน้ำได้อีก ประมาณ 39.67% หรือประมาณ 3,772.61 ล้าน ลบ.ม.
ส่วนการระบายน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำและขอยืนยันว่าเขื่อนสิริกิติ์ยังมั่นคงแข็งแรงดี

     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร.055-461157 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานโดย วีระวุฒิ  

พิมพ์รายงาน PDF