ข้อมูลสภาพน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เวลา 18:00 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2565
เดินเครื่องอยู่จำนวน 0 เครื่อง
ระดับน้ำเหนือเขื่อน
134.61
เมตร รทก.
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
3,748.36
ล้านลูกบาศก์เมตร (39.41%)
ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน
898.36
ล้านลูกบาศก์เมตร (13.49%)
สามารถรับน้ำได้อีก
5,761.64
ล้านลูกบาศก์เมตร ( 60.59%)
ระดับน้ำวันที่ผ่านมา เวลา 24:00 น.
134.58
เมตร รทก.
ปล่อยน้ำ วันที่ผ่านมา
9.87
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำไหลเข้า วันที่ผ่านมา
7.69
ล้านลูกบาศก์เมตร
ระดับน้ำ ปีที่ผ่านมา (28-05-2021)
132.87
เมตร รทก. (แตกต่างปีนี้ 1.74 เมตร)
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปีที่ผ่านมา
3,489.14
ล้านลูกบาศก์เมตร (36.69%) (แตกต่างปีนี้ 259.22 ล้าน ลบ.ม)
แผนการปล่อยน้ำ วันนี้
10.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
ประมาณการปล่อยน้ำ วันพรุ่งนี้
10.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
     ด้วยเขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ จึงได้มี
แผนการระบายน้ำ ดังนี้              วันที่ 28 - 29 พ.ค. 2565 ระบายน้ำวันละ 10.0 ล้าน ลบ.ม.


   ปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์ ยังสามารถรับน้ำได้อีก ประมาณ 60.62 % หรือประมาณ 5,764.71 ล้าน ลบ.ม.

ส่วนการระบายน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำและขอยืนยันว่าเขื่อนสิริกิติ์ยังมั่นคงแข็งแรงดี

     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร.055-461157 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานโดย ชัชวาลย์  

พิมพ์รายงาน PDF