ข้อมูลสภาพน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เวลา 19:00 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2561
เดินเครื่องอยู่จำนวน 4 เครื่อง
ระดับน้ำเหนือเขื่อน
157.31
เมตร รทก.
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
8,335.37
ล้านลูกบาศก์เมตร (87.65%)
ปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน
5,485.37
ล้านลูกบาศก์เมตร (82.36%)
สามารถรับน้ำได้อีก
1,174.63
ล้านลูกบาศก์เมตร ( 12.35%)
ระดับน้ำวันที่ผ่านมา เวลา 24:00 น.
157.30
เมตร รทก.
ปล่อยน้ำ วันที่ผ่านมา
11
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำไหลเข้า วันที่ผ่านมา
14.22
ล้านลูกบาศก์เมตร
ระดับน้ำ ปีที่ผ่านมา
156.50
เมตร รทก. (แตกต่างปีนี้ 0.81 เมตร)
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปีที่ผ่านมา
8,139.94
ล้านลูกบาศก์เมตร (85.59%)
แผนการปล่อยน้ำ วันนี้
11.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
ประมาณการปล่อยน้ำ วันพรุ่งนี้
11.0
ล้านลูกบาศก์เมตร
     ด้วยเขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ จึงได้มี
แผนการระบายน้ำ ดังนี้

                วันที่่ 18-21 ต.ค. 2561 ระบายวันละ 11.0 ล้าน ลบ.ม


   ปัจจุบันเขื่อนสิริกิติ์ ยังสามารถรับน้ำได้อีก ประมาณ 12.40% หรือประมาณ 1,179.48 ลบ.ม.
ส่วนการระบายน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ยังคงระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำและขอยืนยันว่าเขื่อนสิริกิติ์ยังมั่นคงแข็งแรงดี

     หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร.055-461157 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายงานโดย นพดล นุช  

พิมพ์รายงาน PDF