ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ สุดปลื้มคว้า ๔ ถ้วยรางวัลชนะเลิศ งานกีฬาเบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓ ปี ๒๕๕๖.../รับฟังการบรรยายชี้แจง โครงการระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน…/สนับสนุนน้ำดื่มโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ…/จัดประชุมเตรียมจัดงานส่งเสริมเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ด้วยกิจกรรมการแข่งขันเรือประเพณีและกีฬาพื้นบ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ.../ประชุมสรุปการจัดงานวันคุณภาพเขื่อนสิริกิติ์ ปี ๒๕๕๖.../รับฟังก...[ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>อขส. นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร รับรางวัล “พระกินรี” รางวัลบุคคลตัวอย่าง “คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท” ประจำปี ๒๕๕๖…/หมู่บ้านอิงดอยเขื่อนสิริกิติ์ จัดทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี ๒๕๕๖.../วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมสรุปงานกีฬาสีเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี ๒๕๕๕ และเตรียมงานกีฬาเบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓.../ประชุมสายงานผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-บริหาร ป...[ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ]
sdfsdf...[ 31 มกราคม 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>กอล์ฟการกุศล “ผาซ่อมโอเพ่น ประจำปี ๒๕๕๖”…/หมู่บ้านดอยน้อยเขื่อนสิริกิติ์ จัดทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี ๒๕๕๖…/จิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าสร้างฝาย ต่อเนื่องเป็นทริปที่ ๒.../แผนก หธส-ฟ. จัดทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี ๒๕๕๖…/มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว ช่วยราษฎร ในพื้นที่ อ.นาหมื่น จ.น่าน.../ชคส.และคณะฯ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขื่อนดินช่องเขาขาด.../อาสาสมัครเขื่อนสิริกิติ์ สำรวจแนวกันไฟบริเวณรอบเขื่อน.../สนับสนุน...[ 31 มกราคม 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>กฟผ.นำร่องเปลี่ยนหลอด LED ชนิดโคมไฟถนน ณ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์…/อขส.ให้ข้อมูลเรื่องสถานการณ์น้ำ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์.../แสดงความยินดี อปน. ครบรอบ ๔๑ ปี…/ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี…/สนับสนุนเงินซื้อเครื่องเล่นประจำสนามเด็กเล่น.../วันคุณภาพเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี ๒๕๕๖…/อวยพรปีใหม่ ปี ๒๕๕๖.../ประมวลภาพกิจกรรมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๖ ระห...[ 25 มกราคม 2556 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]