ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ จัด “กอล์ฟรักในหลวง”…/ช.อขส-ป. ออกอากาศรายการ อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน…/อขส. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “สถานีสีเขียว”…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบ EM Ball ให้สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์…/ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบทุนส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษ…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบเงินสนับสนุนกีฬาสร้างสุขภาพ น้ำต๊ะ-น้ำลี…/ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ สานสัมพันธ์สื่อมวลชนท้องถิ่น จ.อุตรด...[ 21 ธันวาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๗/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันพ่อแห่งชาติ ปี 2554.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงปั้นเกษตร อำเภอท่าปลา เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ร่วมเทิดพระเกียรติในหลวง…/พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลงานด้านระบบสื่อสาร…/สำรวจประชากรชาวประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ส่งเสริมพระพ...[ 13 ธันวาคม 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๔๖/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ มอบ EM BALL ให้เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียในเขตบางเขน…/อขส. ออกอากาศรายการ อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน…/อขส. บันทึกเสียงถวายพระพร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔.../ติดตามโครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาสื่อสารสาธารณะสู่ชุมชน เขื่อนสิริกิติ์ รุ่นที่ ๔…/เขื่อนสิริกิติ์ เยี่ยมเยือนราษฎรเหนืออ่างเก็บน้ำพร้อมตรวจสภาพอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ และเก็บสถิติการจับปลา…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงกา...[ 27 พฤศจิกายน 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๔๕/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> อขส.ธนรัชต์ ภุมมะกสิกร เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนผาเต่าบำรุงพัฒนา พร้อมนำผลผลิตข้าวที่ได้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน…/เขื่อนสิริกิติ์ จับมืออำเภอท่าปลา เร่งผลิตลูกบอลบำบัดน้ำเสียตามโครงการ“ปั้น EM BALL ช่วยภัยน้ำท่วม”…/ปิดฉาก ฟุตบอล ๗ คน ผาซ่อมคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๘…/เขื่อนสิริกิติ์ หนุนเกษตรกร ทำเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้…/ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการป...[ 23 พฤศจิกายน 2554 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ ๔๔/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดน้ำพร้า สมทบทุนสร้างหอกลอง.../จิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าร่วมแรงปั้นลูกบอลบำบัดน้ำเสีย ส่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม..../เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาแก่ราษฎรเพื่อนำไปปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ ต.นางพญา.../ประชุมคณะทำงาน (Small Group Activities) เขื่อนสิริกิติ์…/ประชุมคณะอนุกรรมการบันเทิงเคเบิ้ลทีวีเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ออกหน่วยบริกา...[ 15 พฤศจิกายน 2554 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ]