ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์.../ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอน้ำปาด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์.../สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง.../เขื่อนสิริกิติ์ ซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้ให้กับสถานที่ปั๊มน้ำมันเขื่อนสิริกิติ์.../ประมวลภาพบรรยากาศงานเทศกาศสงกรานต์ ๒๕๕๖...[ 23 เมษายน 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>รวมพลังปลุกจิตสำนึก ๕ ส.../สนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอท่าปลา.../ช.อขส-ป. ให้สัมภาษณ์เรื่องสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์…/ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ รับเกียรติบัตร จาก สพฐ.อุตรดิตถ์ เขต ๒…/“แค่พลิกใจ ก็เจอความสุขและความพอเพียง”...[ 17 เมษายน 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ เยี่ยมเยือนชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ รับการ Coaching CSR-DIW ปี ๒๕๕๖.../เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมรับมือภัยแล้ง ร่วมกับส่วนราชการ อ.ท่าปลา…/สนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ตำบลผาเลือด.../ประชุมสายงานผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-ปฏ...[ 10 เมษายน 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ร่วมงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการโครงการประชุมสักนานาชาติ World Teak Conference ๒๐๑๓.../สนับสนุนเงินสมทบกองทุนมูลนิธิ พอ.สว…./เขื่อนสิริกิติ์ ต้อนรับ ดร.ไพศาล ล้อมทอง.../แสดงความยินดีกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมคุณภาพและเพิ่มผลผลิตสายงาน รวฟ. และ รวธ. ประจำปี ๒๕๕๖…/เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจสอบ จากกรมโรง...[ 3 เมษายน 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>สัมมนาชี้แจงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่าน ปี ๒๕๕๖…/เขื่อนสิริกิติ์ สร้างชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน.../ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ เขื่อนสิริกิติ์.../อขส. ลงนาม MOU โครงการ CSR-DIW ปี ๒๕๕๖.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๖.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมฟื้นฟูป่าต้นน้ำพร้อมผลักดันราษฎรสำนึกรักบ้านเกิด.../การตรวจประเมินภายในระบบ QSHEEn…/เขื่อนสิริกิติ์ เปิดยื่นซองและสอบราคา เ...[ 28 มีนาคม 2556 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]