ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล.../ให้การต้อนรับคณะนิสิตโครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศึกษาดูงานโครงการชีววิถีฯ เขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์.../กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ...[ 11 พฤษภาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับสูงสุด ประจำปี ๒๕๕๕…/สัมมนาชี้แจงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่าน ปี ๒๕๕๕.../จัดประชุมคณะทำงานค่ายเยาวชนจิตอาสาสื่อสารสาธารณะ.../ให้ข้อมูลภารกิจของ กฟผ. –งาน CSR ของเขื่อนสิริกิติ์…/ชมรมพุทธศาสน์เขื่อนสิริกิติ์ จัดทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ แล...[ 30 เมษายน 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ผู้ว่าการ กฟผ. เยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน ภาคเหนือ ณ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ในโครงการ ผู้ว่าการ เยี่ยมพี่ เยือนน้อง ๔ ภาค ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑…/อขส. นำ อขภ. และอปน. พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ๓ หน่วยงานในเขตภาคเหนือ เข้ารดน้ำและขอพรจากผู้ว่าการ กฟผ.นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี สร้างความมั่นใจให้ชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนส...[ 24 เมษายน 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์แก่นักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๕…/ประชุมเตรียมการซ้อมแผนฉุกเฉินโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี ๒๕๕๕…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนตำบลจริม…/ชาวเขื่อนสิริกิติ์ รวมพลังทำความดีทำความสะอาดบริเวณสันเขื่อน ในกิจกรรมวันรวม...[ 18 เมษายน 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เวทีรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์…/ประชุมคณะทำงานกองทุนการกุศลม้าน้ำ-เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำ หลังพม่าหยุดซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ…/ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมให้ความรู้ด้านโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ แก่นักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๕…/เขื่อนสิริกิ...[ 5 เมษายน 2555 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]