ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๖/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ เยี่ยมเยือนชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินการโครงการปลูกป่าต้นน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ฯ…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๖…/เขื่อนสิริกิติ์ รับการ...[ 2 กรกฎาคม 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๕/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>อขส. ให้สัมภาษณ์เรื่องสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ และการบริหารจัดการน้ำของผู้ใช้น้ำท้ายเขื่อนสิริกิติ์.../มอบเงินสนับสนุนเป็นทุนอาหารกลางวันโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๕.../จิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์ ขอทำดี ปี ๒ ในโครงการ “วัดสะอาด จิตพิสุทธิ์” ครั้งที่ ๑.../ประชุมสายงานผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-ปฏิบัติการ…/สำนักงานเกษตรกรอำเภอทองแสนขัน ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาดุกในโครงการแ...[ 25 มิถุนายน 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ เยี่ยมเยือนชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ณ เทศบาลตำบลจริม ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ รับการ Coaching CSR-DIW ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๖.../ต้อนรับคณะตำรวจภูธรท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร “การนำเสนอผลงานด้านคุณภาพ QCC”…/กองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๖…/ประช...[ 17 มิถุนายน 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ประเดิมแล้วสนามแรก การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์…/ปิดฉากอย่างเป็นทางการ การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนามที่ ๑ ณ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์…/สนับสนุนโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบ กฟผ…./ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน เดิน-วิ่ง เขื่อนสิริกิติ์ มินิมาราธอน ประจำปี ๒๕๕๖…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรม โครงการ พนักงานเดินเครื่องพัฒนาความรู้สู่สมร...[ 13 มิถุนายน 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>สนับสนุนอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ร.ร.จริมอนุสรณ์ ๒ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../กบส-ฟ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานบำรุงรักษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖.../ประชุมคณะทำงานรองรับการตรวจประเมิน SEPA เขื่อนสิริกิติ์.../อขส. จัดรายการวิทยุทาง อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน ประจำวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชาพุทธชยันตี ๒๕๕๖…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ขอเชิญชมการแข่งขันเรือพายชิง...[ 5 มิถุนายน 2556 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]