ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕…/ร่วมกิจกรรมประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชาพุทธชยันตี.../ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่ อ.น้ำปาด ดูงานโครงการชีววิถีฯ เขื่อนสิริกิติ์…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ มอบเงินสนับสนุนเป็นทุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยคอม.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนกิจกรรมสวดพระอภิธรรมและ...[ 13 มิถุนายน 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ต้อนรับพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี…/๒ กลุ่มคุณภาพประเภท Kaizen สำนักงาน/บริการ เขื่อนสิริกิติ์ผ่านเข้ารอบในงานนิทรรศการคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๕…/ช.อขส-ป. ให้สัมภาษณ์สดรายการวิทยุ อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน…/เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักวิศวกรรมและธรณีวิทยากรมชลประทาน.../ตรวจประเมินภายในระบบบริหารงานคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) ภายในหน่วยงานเขื่อนสิริกิติ์…/ประชุมเตรียมความพ...[ 5 มิถุนายน 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๑/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี…/เขื่อนสิริกิติ์-สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมสัมมนาให้กับตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่ท้ายเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่และนักศึกษาฝึกงาน.../กรมชลประทาน เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ผลึกกำลังจิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ทำความดีถวาย...[ 31 พฤษภาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>อขส. นำคณะทำงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์เยี่ยมเยือนชุมชน ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์…/อขส. จัดรายการวิทยุทาง อ.ส.ม.ท.เพื่อชุมชน…/อขส.ให้สัมภาษณ์ทางช่อง ททบ.๕ ย้ำน้ำปีนี้เพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร KM Conner…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการ “วัดสะอาด จิตพิสุทธิ์”เทิดพระเกียรติราชินี ครั้งที่ ๒ ณ วัดผาเลือด…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรม “ทบทวนระ...[ 31 พฤษภาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๙/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>อขส. ย้ำน้ำในเขื่อนสิริกิติ์สมดุล พร้อมบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง…/จิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์ ชวนชุมชนรอบโรงไฟฟ้เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ...[ 17 พฤษภาคม 2555 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]