ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ช.อขส-ห. ปลูกต้นกล้าสักตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกสัก ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา”…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีเซ่นไหว้แม่ย่านาง เรือน่านนที ๑๐…/รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการทำจุลินทรีย์…/ประชุมกลุ่มงาน TQA เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรม แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๕๖…/ส่งเสริมแคดดี้เขื่อนสิริกิติ์ สร้างอาชีพเพาะเห็ด...[ 9 สิงหาคม 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓๐/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ เข้าร่วมโครงการ“รวมใจภักดิ์ ปลูกสัก ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๑ พรรษา”…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับชุมชนบ้านผาเต่าพัฒนา ทำนาโยน ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ โรงเรียนผาเต่าพัฒนา…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ กรมชลประทาน ประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านในช่วงฤดูน้ำหลาก ปี ๒๕๕๖.../เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้ากิจกรรมตรวจปัสสาวะ ตามโครงการสถานประกอบการสีขาว...[ 1 สิงหาคม 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “พลังหัวใจพอเพียง”…/เขื่อนสิริกิติ์ สานต่อกิจกรรมทำความดีถวายราชินี ครั้งที่ ๓ ณ วัดตีนดอย.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมโครงการ “เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เขื่อนดิน ๐๐๔”…/ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ นำพนักงานเขื่อนสิริกิติ์ ถวายเทียนจำนำพรรษา ตามวัดต่าง ๆ รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์.../กลุ่ม Power Cleaning เขื่อนสิริกิติ์ เข้ารับเกียรติบัตร ในงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๖...[ 30 กรกฎาคม 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ รับการทวนสอบ CSR-DIW จาก สรอ..../ประชุมและสาธิตการใช้งานระบบการเบิกจ่ายน้ำมันยานพาหนะผ่านระบบ ONLINE…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมโครงการ “เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เขื่อนดิน ๐๐๓”.../มอบกล้าไม้สัก จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ให้กับชุมชนบ้านท่าใหม่ ตามโครงการชุมชนรักษ์ต้นน้ำ ปี ๒๕๕๖…/ติดตามโครงการชุมชนเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ณ ร.ร.บ้านน้ำพร้าสามัคคี…/จิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์ ทำความสะอาดวัด ตามโครงการ “วัดสะอาด...[ 24 กรกฎาคม 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๗/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย เป็นปีแรก ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับราษฎรบ้านป่ากั้ง สร้างฝายชะลอน้ำ.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาให้กับชุมชนรอบเขื่อน.../ต้อนรับคณะจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ.../มอบพันธุ์ปลากินพืช ให้กับโรงเรียน...[ 12 กรกฎาคม 2556 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]