ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓๖/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>อขส. จัดรายการวิทยุทาง อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน ประจำวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖.../ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์เข้าร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล “กฟผ.มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๗”.../คุณสมชาย วิริยะพงษ์ รับใบประกาศเกียรติคุณ จากโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ปี ๒๕๕๖…/คณะกรรมการโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ฯตรวจประเมิน ร้านอาหารระเบียงน่าน เขื่อนสิริกิติ์ รอบสุดท้าย…/สำนักงานเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ ๒ ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์...[ 10 กันยายน 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ รับรางวัล “Zero Accident Campaign” เป็นปีที่ ๒.../เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมิน จาก กระทรวงอุตสาหกรรม.../ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับแคดดี้สนามกอล์ฟ…/ติดตามความก้าวหน้าโครงการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ณ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา.../จัดประชุมเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินเขื่อนสิริกิติ์…/สนามสนับสนุนอุปกรณ์เด็กเล่น.../สนับสนุนการจัดนิทรรศการอำเภอสุ...[ 9 กันยายน 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓๔/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเขื่อนสิริกิติ์.../กองบริหารเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๖.../ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรฟวจบ้าน…/ประชุมเตรียมจัดงานแข่งขัน “เดิน-วิ่ง เขื่อนสิริกิติ์ มินิมาราธอน”…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร…/ประชุมเตรียมความพร้อมจัดค่ายเยาวชนจิตอาสาสื่อสารสาธารณะ...[ 27 สิงหาคม 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่บ้านท่าใหม่ ทำแผนที่ทางสังคมร่วมกับชุมชน และร่วมกันจัดทำร่างแผน CSR เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน.../กฟผ. ร่วมกับ จังหวัดน่าน รณรงค์ปลูกจิตสำนึกเยาวชนน่านรักษ์ป่า ถวายราชินี.../คณะทำงาน QSHEEn เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมเตรียมการตรวจประเมินภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร “การพูดในโอกาสต่างๆ”...[ 20 สิงหาคม 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓๒/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖…/ช.อขส-ห. ให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์ กับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)…/ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนบ้านย่านดู่…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดบรรยายเรื่องร...[ 14 สิงหาคม 2556 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]