ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓๒/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับแฟนรายการช่วยคิดช่วยทำ ทางช่อง ๓ และ Greenwave ๑๐๖.๕ FM ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ…/องคมนตรี ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดิน ในพื้นที่ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์และความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี…/อขส.เป็นประธานในการโยนกล้าทำนา ณ โรงเรียนผาเต่าพัฒนา…/เขื่อนสิริกิติ์ ชวนป...[ 14 สิงหาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓๑/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> Kick Off เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ ๒ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.)…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕.../อขส. ยืนยันเขื่อนสิริกิติ์ยังมีพื้นที่รับน้ำได้อีกมาก ปริมาณน้ำฝนของพายุวีเซนเตที่ไหลลงเขื่อนมีไม่มาก…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี...[ 7 สิงหาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓๐/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร…/เขื่อนสิริกิติ์ ต้อนรับแฟนรายการ จาก สวพ.๙๑ และ Nation…/กลุ่ม POWER CLEANING คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภท Kaizen สำนักงาน/บริการ ในงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๕…/ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง จ.อุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร “การเป็นวิทยากรและการนำเสนออย่างม...[ 31 กรกฎาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ต้อนรับคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร.../อขส.ต้อนรับคณะผู้เข้าประชุมโครงการห้องเรียนสีเขียว รุ่นที่ ๗-๘ ประจำปี ๒๕๕๕.../กลุ่มวิชาการเขื่อนสิริกิติ์ ลงชุมชมเยี่ยมเยือนสมาชิกมาบเอื้อง ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์…/กองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนสิริกิติ์ จัดเวทีเรื่องเล่าความรู้ กองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี ๒๕๕๕…/มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ พร้อมสร้างจิตอาส...[ 25 กรกฎาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ เปิดบ้านต้อนรับคณะ ทีวี ๓๖๐ องศา เปิดโลกไฟฟ้าคู่ชุมชน กับ กฟผ…./เขื่อนสิริกิติ์ นำกองทัพครอบครัวข่าว ๓ ร่วมทำฝายชะลอน้ำกับชุมชน ต.ผาเลือด.../ต้อนรับคณะสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง…/ช.อขส-ห. ร่วมประชุมโครงการโรงไฟฟ้าคลองตรอน…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรม “ฟื้นฟูป่า ต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”.../จิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมทำความดีถวายแม่หลวง…/ประชุมเตรียมงาน...[ 25 กรกฎาคม 2555 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]