ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 33/2564 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีสมโภชพระพุทธสิริสัตตราช ประจำปี 2564.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" ตามโครงการวิจัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.).../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่มแก่ผู้...[ 13 สิงหาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 32/2564 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมใจสู้ COVID-19 ส่งมอบอาหารกล่องจากใจ กฟผ. จำนวน 660 และน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. 672 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลท่าปลา ในช่วงตลอดเดือนสิงหาคม.../KICK OFF เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน.../เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 สนับสนุนโรงพยาบาลฟากท่า.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบสิ่งของที่จำเป็นสนับสนุน Local Quarantine (LQ) ระดับอำเภอน้ำปาด.../เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบอุป...[ 9 สิงหาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 31/2564 วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบของใช้จำเป็นให้กับโรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ สู้ COVID-19.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบของใช้จำเป็นให้กับโรงพยาบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สู้ COVID-19.../...[ 4 สิงหาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 30/2564 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ผ่านการรับรองรางวัลการันตีมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA).../เขื่อนสิริกิติ์ ส่งต่อความห่วงใย มอบของสนับสนุน ให้กับโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ไผ่ให้กับชุมชน ในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง...[ 27 กรกฎาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 29/2564 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมในพิธีเปิดอบรมการปลูกไผ่ ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เปิดเวทีวิพากษ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลา โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพ อำเภอท่าปลา จังหวัด...[ 19 กรกฎาคม 2564 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]