ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๕๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เทศบาลนครนนทบุรีเยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์…/ต้อนรับคณะจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ…/สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์.../สนับสนุนน้ำดื่ม ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงาน “วิ่งฝ่าสายหมอก อบจ.แพร่มาราธอน” ครั้งที่ ๑๓...[ 10 มกราคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>สัมมนาผู้ปฏิบัติงานส่วนกลาง อขส. ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ.../ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง.../ต้อนรับคณะตรวจประเมินโครงการชุมชนรักษ์ต้นน้ำเหนือเขื่อน.../ต้อนรับคณะชมรมนิสิตเก่าวิศวฯจุฬาฯ รุ่น ๕๔.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาวัดศรีพุทธโคดม…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาวัดศรีพุทธโคดม...[ 20 ธันวาคม 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๙/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ เปิดบ้านต้อนรับนักกีฬากว่า ๑,๗๐๐ คน ร่วมงาน เดิน-วิ่ง เขื่อนสิริกิติ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๔.../กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ มอบผ้าห่ม จำนวน ๑,๒๐๐ ผืน มูลค่า ๒๑๐,๐๐๐ บาท ช่วยผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรม ๕ ธันวามหาราชกับจังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนรางวัลมัจฉากาชาด ปี ๒๕๕๗…/เ...[ 12 ธันวาคม 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖.../ช.อขส-ห. บันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖…/เขื่อนสิริกิติ์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก ปี ๒๕๕๖…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร “การเป็นวิทยากรและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”…/กองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิต...[ 6 ธันวาคม 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๗/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>วันคุณภาพเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี ๒๕๕๗…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ นำสื่อมวลชน จ.อุตรดิตถ์ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลพบุรีโซลาร์ จ.ลพบุรี…/เขื่อนสิริกิติ์ สร้างจิตสำนึกการป้องกันไฟป่าให้กับชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ปิดโครงการ EGAT’s Tutor Camp ติวเข้มก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย.../อสม.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน...[ 29 พฤศจิกายน 2556 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]