ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>ชาวเขื่อนสิริกิติ์ รวมพลังจัดงาน ๓๗ ปี น่านนทีแห่งความผูกพัน…/อขส.ให้สัมภาษณ์เรื่องการบริหารจัดการน้ำกับผู้สื่อข่าวทางสถานีข่าว ๒๔ ชั่วโมง (TNN ๒๔)…/วศ.๑๑ เขื่อนสิริกิติ์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS…/ชฟน.พบผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์…/ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเสริมพลังและกำลังใจในการทำงาน CSR อย่างมีความสุข สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า…/สนับสนุนงานวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ...[ 11 มีนาคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>การเสวนาการบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำน่าน ปี ๒๕๕๗.../ต้อนรับคณะจากประเทศออสเตรเลียศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี ๒๕๕๗…/กองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๗…/สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์.../กองบริหารเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักส...[ 11 มีนาคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>> เขื่อนสิริกิติ์ร่วมประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันร่วมกับส่วนราชการ อ.ท่าปลา…/สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.แพร่ กรมประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานแควน้อยบำรุงแดน มาราธอน ๒๐๑๔ ครั้งที่ ๔…/ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเขื่อนศรีนครินทร์…/แผนก หธส-ฟ. จัดทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี ๒๕๕๗...[ 7 มีนาคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>> เขื่อนสิริกิติ์ร่วมประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันร่วมกับส่วนราชการ อ.ท่าปลา…/สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.แพร่ กรมประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานแควน้อยบำรุงแดน มาราธอน ๒๐๑๔ ครั้งที่ ๔…/ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเขื่อนศรีนครินทร์…/แผนก หธส-ฟ. จัดทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี ๒๕๕๗...[ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๕/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตรวจเยี่ยม โครงการทดลองหมู่บ้านประมง บ้านห้วยเจริญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ…/อขส.ให้สัมภาษณ์เรื่องการบริหารจัดการน้ำกับผู้สื่อข่าวท้องถิ่น จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานประเพณีนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี ๒๕๕๗.../หดส๒-ฟ. จัดรายการวิทยุทาง อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน ประจำวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗...[ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]