ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY รวมพลังทำความสะอาดบริเวณสันเขื่อน ต้อนรับเทศกาลงานสงกรานต์…/มอบเงินสมทบเข้ากองทุน To Be Number One จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเพิ่มพื้นที่ป่าแหล่งน้ำสร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนของชำร่วย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์…/นก-ขส. จัดรา...[ 21 เมษายน 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>อขส. จัดรายการวิทยุทาง อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗.../ช.อขส-ป. ร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ บริเวณพื้นที่โดยรอบเขื่อนนเรศวร…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานเทศกาลกินปลา อำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๗…/เขื่อนสิริกิต์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี.../อสม.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ…/สกู๊ปพิเศษ เรื่องเสือไฟ...[ 9 เมษายน 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๗…/สร.กฟผ. เดินสายพบสมาชิก สร.กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์…/ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในพื้นที่ ๔ จังหวัด…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า…/เขื่อนสิริกิติ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี…/คณะกรรมการตรวจประเมิน ๕ ส เขื่อนสิริกิ...[ 1 เมษายน 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานพญาปาด เทศกาลหอม กระเทียม และของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี ๒๕๕๗…/อขส. บรรยายเรื่อง “น้ำคือชีวิต” ให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ สายงาน ชฟน…./คณะวิชาการและวางแผนเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานพบปะสังสรรค์ สภากาแฟ ครั้งที่ ๓๘.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานวัน รปภ.รวมใจ ๒๕๕๗…/ร่วมกิจกรรมการมอบหลักฐานทางการศึกษา โรงเรียนบ้านปากปาด.../อขส.เปิดอบรม “ฝึกทบท...[ 28 มีนาคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>อขส. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน”…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินระดับ ๒ (ED๒) กรณีเกิดเพลิงไหม้โรงไฟฟ้า…/การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม”…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมทบทวนการดับเพลิงเบื้องต้น…/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาสภาพธรณีวิทยาบริเวณสันเขื่อนสิริกิติ์.../นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกิจกรรมสร...[ 20 มีนาคม 2557 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]