ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓๕/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>สนุกสร้างฝาย ปลูกหญ้าแฝก และได้สาระเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ในทริปสุดท้ายโครงการปลูกป่าต้นน้ำ เขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.../อขส. ให้การต้อนรับนายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการ กฟผ…./อขส.ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการปล่อยระบายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์…/อขส. ร่วมแสดงความยินดี งานฉลองรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ท่าปลาประชาอุทิศ…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนเงินทุนหมุนเว...[ 31 สิงหาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓๔/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน และใส่ใจความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า.../เขื่อนสิริกิติ์ รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับจังหวัดภาคเหนือ ปี ๒๕๕๕.../กลุ่มผู้สมัคร กรรมการ สร.กฟผ. ชี้แจงนโยบาย ที่เขื่อนสิริกิติ์…/เปิดบ้านเขื่อนสิริกิติ์ ต้อนรับเยาวชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์…/ต้อนรับคณะผู้นำชุมชน อบต.หนองไข่น้ำ จ.สระบุรี และคณะผู้นำชุมชนศูนย์เรียนรู้ชีววิถีบ้านดอนเงิน จ...[ 27 สิงหาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓๓/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> กฟผ. หวั่นวิกฤติพลังงาน ปลูกจิตสำนึกนักข่าวพลเมืองรุ่นเยาว์รักษ์พลังงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์…/กดส-ฟ.ชี้แจงสถานการณ์น้ำและยืนยันความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนสิริกิติ์ กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์…/แลกเปลี่ยนเรียนรู้โปรแกรมการจัดทำป้ายห้าม (TAG OUT) และการบันทึกการแขวน/บันทึก การปลดป้ายห้าม(TAG OUT) สีแดงสำหรับงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์…/คณะสื่อมวลชนจากสมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรท...[ 21 สิงหาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓๒/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับแฟนรายการช่วยคิดช่วยทำ ทางช่อง ๓ และ Greenwave ๑๐๖.๕ FM ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ…/องคมนตรี ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดิน ในพื้นที่ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์และความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี…/อขส.เป็นประธานในการโยนกล้าทำนา ณ โรงเรียนผาเต่าพัฒนา…/เขื่อนสิริกิติ์ ชวนป...[ 14 สิงหาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๓๑/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> Kick Off เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ ๒ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.)…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕.../อขส. ยืนยันเขื่อนสิริกิติ์ยังมีพื้นที่รับน้ำได้อีกมาก ปริมาณน้ำฝนของพายุวีเซนเตที่ไหลลงเขื่อนมีไม่มาก…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี...[ 7 สิงหาคม 2555 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]