ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 39/2557 วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังเขตพื้นที่ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์…/กยส-ฟ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2557.../กยส-ฟ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2557…/โครงการชีววิถีฯ เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมการทำน้ำยาอเนกประสงค์ให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนนเรศวร…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า.../แสดงความยิน...[ 8 ตุลาคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 38/2557 วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานเกษียณอายุ “วันวานที่ผูกพัน จำจากกันวันเกษียณ”…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร EGAT’s Smart IT…/เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังในเขตพื้นที่ อ.เมืองอุตรดิตถ์…/ที่ปรึกษาประชาคม ต.จริม ร่วมงานกีฬา “พญาจริมเกมส์”…/มอบน้ำดี่มเหนื่อเขื่อนให้กับวัดตีนดอย.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบน้ำดื่มเหนือเขื่อนสนับสนุนงานประเพณีทานข้าวสลากชลอม ปี 2557.../เขื่อนสิริกิต...[ 6 ตุลาคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 37/2557 วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กั กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังเขตพื้นที่เมืองอุตรดิตถ์…/อขส. เปิดงานวันคุณภาพเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2558แนะใช้เครื่องมือกิจกรรมคิวซี ไคเซน อย่างเข้มข้นเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้น…/วศ.10 จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.อุตรดิตถ์ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2557…/ผู้เกษียณอายุเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมในพิธีมอบแหวนที่ระลึก และงานวันรวมใจ กฟผ. ณ...[ 26 กันยายน 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 36/2557 วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มคืนความสุขในพื้นที่ จ.น่าน…/มอบพันธุ์ปลาให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์…/ประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือนกันยายน 2557.../หปส-ฟ. จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.อุตรดิตถ์ ประจำวันที่ 9 กันยายน 2557…/กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่นคืนสู่ลำน้ำน่าน.../โครงการวัดสะอาด จิตพิศุทธิ์ ครั้งที่ 3…/สนับสนุนน้ำดื่มงานกีฬาโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2…/เขื่อนสิริ...[ 23 กันยายน 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 35/2557 วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานค่ายเยาวชนเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ณ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ฟากท่า.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 อำเภอท่าปลา.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงาน “EGAT Green Running กฟผ. มินิมาราธอน ครั้งที่ 18”…/คณะ อคภ. ร่วมกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำน่าน…/มอบพันธุ์ปลาให้ชุมชน ต.ท่าแฝก…/มอบพันธุ์ปลาให้กับราษฎร ต.ร่...[ 10 กันยายน 2557 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]