ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 44/2557 วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ KICK OFF เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 4.../ปิดฉากฟุตบอลผาซ่อมคัพฯ เขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ 11/2557.../เขื่อนสิริกิติ์ร่วมงาน “เรื่องเล่าจากป่าย้อนรอย 20 ปี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”.../เยาวชนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 ร่วมโครงการ “เรียนรู้อยู้อย่างพอเพียง เขื่อนดิน 007”.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีงานสมโภชอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก…/ส่งมอบเครื่องคั่วพริกให้กับกลุ่มองค์กรเกษตรกรเศรษฐกิจแบบพอเ...[ 13 พฤศจิกายน 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 43/2557 วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับผู้ใช้น้ำทำนา ในเขตลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำแควน้อย จ.พิษณุโลก.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเพิ่มทักษะด้านดับเพลิงและกู้ภัย.../แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่.../กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ออกหน่วยบริการฯ แบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้มให้น้องๆ โรงเรียน ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง.../ราษฎรบ้านห้วยแมง จ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริก...[ 5 พฤศจิกายน 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 42/2557 วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับผู้ใช้น้ำทำนาในเขตพื้นที่ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร…/ร่วมทำบุญซื้อดอกแก้วกัลยา เนื่องในวันคนพิการ…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดแข่งกีฬาเปตองสัมพันธ์ สร้างสรร สามัคคี ต้านยาเสพติด.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมจัดทำยุทธศาสตร์ป้องกันและดับไฟป่า.../มอบเงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ…./เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดตีนดอย…/ช.อขส-ห. ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเ...[ 30 ตุลาคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 41/2557 วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง เขตพื้นที่ ต.มะตูม อ.พรหมพิราม และ อ.เมือง จ.พิษณุโลก…/กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง เขตพื้นที่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก.../สนับสนุนเงินจัดงานแสดงการกุศล สมาคมคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ KICK OFF เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 3.../กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้ก...[ 30 ตุลาคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 40/2557 วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>กิจกรรมวัดสะอาดจิตพิศุทธิ์ ครั้งที่ 5/2557…/หปส-ฟ.เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ต.ผาเลือด.../มอบเงินเพื่อการศึกษา…/สนับสนุนน้ำดื่มเหนือเขื่อนวันตำรวจแห่งชาติของไทย.../ประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือนตุลาคม 2557…/ต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมและตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส โรงไฟฟ้าบางปะกง ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์…/กองบริหารเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2557.../พิธีพระราชทานเมล็ดพั...[ 15 ตุลาคม 2557 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]