ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 37/2564 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมนำเสนอ “โครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่านแบบมีส่วนร่วม” ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล สายงาน รวฟ. ปี 2563.../โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน รับการตรวจสถานประกอบกิจการพลังงานจาก คณะ กกพ. ประจำเขต 2 (พิษณุโลก).../กฟผ. มอบอาหารกล่องทุกวันพุธของสัปดาห์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลท่าปลา.../กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ณ จุดบริการฉีดวัคซีน COVID...[ 30 กันยายน 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 38/2564 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ซ้อมแผนกรณีเหตุฉุกเฉินคลอรีนรั่วไหล ณ อาคารผลิตน้ำประปา เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์…/กฟผ. มอบอาหารกล่องทุกวันพุธของสัปดาห์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลท่าปลา…/เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินระบบมาตรฐานสากล (Global Standard) ประจำปี 2564 ผ่านระบบ e Meeting…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมเตรียมงาน Minor Inspection และงานปรับปรุงอุปกรณ์ SRK Unit 1…/...[ 27 กันยายน 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 36/2564 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ. สนับสนุนพันธุ์ไม้ให้กับโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น” ในพื้นที่ในอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../กฟผ. ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์.../กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม ณ จุดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับประชาชนตำบลร่วมจิต เเละตำบลผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../กฟผ. มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ จังหวัดอุตรดิต...[ 6 กันยายน 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 35/2564 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม จังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 7 ณ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อรองรับและดูแลผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19.../เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าสนับสนุนน้ำดื่มบริการประชาชนในกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบอาหารกล่องทุกวันพุธของสัปดาห์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลท่าปลา.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนสิ่งของจำเป็นโรงพยาบาลสนามอำเภอท่าปล...[ 27 สิงหาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 34/2564 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามอำเภอท่าปลา รองรับดูแลผู้ป่วย COVID-19.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบสิ่งของที่จำเป็นสนับสนุนศูนย์พักคอยกลุ่มเสี่ยง COVID-19 เทศบาลตำบลร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนเขื่อนดินช่องเขาขาด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เป็นสถานที่พักคอย (Local Quarantine; LQ) ระดับอำเภอท่าปลา.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนช่วยเหลือภัยแล้ง พื้นที่ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์...[ 21 สิงหาคม 2564 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]