ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๕๐/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ สัญจรพบปะชุมชนรอบโรงไฟฟ้า สานต่อความสัมพันธ์ชุมชน ต.น้ำหมัน.../เขื่อนสิริกิติ์ ปลูกจิตสำนึก ขยายแนวร่วมจิตอาสาผู้ปฏิบัติงานใหม่ป้องกันไฟป่า…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมสนับสนุนของรางวัลงานกีฬามหกรรมสร้างสุขภาพน้ำต๊ะ-น้ำรี.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมฟื้นฟูการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้ปฏิบัติงาน…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ “ผาเลือดเกมส์ ๒๕๕๕”.../...[ 20 ธันวาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๙/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดแข่งขัน เดิน-วิ่ง เขื่อนสิริกิติ์ มินิมาราธอน ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ พร้อมสนับสนุนรายได้ทั้งหมดในการจัดงานเพื่อการกุศล.../กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ สุดปลื้มเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของ กฟผ. ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย.../เขื่อนสิริกิติ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยาต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า…/เขื่อนสิริ...[ 11 ธันวาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการนำสื่อมวลชน จ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดติวเข้ม ม.๔-ม.๖ เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ.../เขื่อนสิริกิติ์ พัฒนาศักยภาพราษฎรในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ผลักดันเป็นชุมชนต้นแบบ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Km Work Shop) ปี ๒๕๕๕…/วิทยากรโครงการชีววิถีฯ เขื่อนสิริกิติ์ รับเชิญสอนเยาวชน ใช้ชีวิตแบ...[ 3 ธันวาคม 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๗/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>อขส. บันทึกเสียง ถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์…/ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การเขื่อนใหญ่ระหว่างชาติเยี่ยมชมเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนการก่อสร้างแพลอยสำหรับติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตรการเขียนเว็บไซต์.../ประชุมเตรียมงานกีฬาสีเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี ๒๕๕๕…/เขื่อนสิริ...[ 28 พฤศจิกายน 2555 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๖/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>รวมพลคนมอเตอร์ไซค์สุดยิ่งใหญ่ ท่องเขื่อนสิริกิติ์…/ช.อขส-ป. จัดรายการวิทยุทาง อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน.../มอบพัสดุให้กับสถานีตำรวจภูธรท่าปลา…/มอบทุนสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดงงาม…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดผาเลือด ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์…/ประชุมเตรียมงานกีฬาสีเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี ๒๕๕๕…/ช.อขส-ป. ให้ข้อมูลเรื่องสถานการณ์แผ่นดินไหว ทางกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ...[ 21 พฤศจิกายน 2555 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ]