ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๔/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ เปิดสนามต้อนรับนักกีฬาแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ต้านยาเสพติด ผาซ่อมคัพ ครั้งที่ ๑๐.../สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการชีววิถีฯ…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรม EXCITATION & SCADA…/คณะเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์…/สื่อมวลชนท้องถิ่นภาคอีสานดูงาน กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์…/ให้การต้อนรับ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. วีระวัฒน์ ชลายน และคณะ…/มอบน้ำดื่ม สนับสนุนประเพณีตานก๋วยสลาก วัดน้ำพร้...[ 6 พฤศจิกายน 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๓/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานเลี้ยงรับ-ส่ง เพื่อแสดงความยินดีกับผู้บริหาร.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช…/โรงเรียนสหคริสเตียน ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบน้ำดื่มสนับสนุนโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน.../เขื่อนสิริกิติ์ นำความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่สู่ชุมชน…/ต้อนรับราษฎรชุมชนรอบโรงไฟฟ้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง.../เขื่อนสิริกิติ์ นำราษฎรตำบลนางพญาศึกษาดูงาน ผล...[ 4 พฤศจิกายน 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๒/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดค่ายเยาวชนจิตอาสาสื่อสารสาธารณะสู่ชุมชน รุ่นที่ ๖…/สอ.กฟผ. สัญจรพบสมาชิก สอ.กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”…/เขื่อนสิริกิติ์ ห่วงใยสุขภาพ จัดเจ้าหน้าที่เยี่ยมเยือนตามบ้านพักผู้ปฏิบัติงานและชุมชนรอบเขื่อน…/มอบเสื้อและเงินสนับสนุนเยาวชน โรงเรียนบ้านเหล่า.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานทอดผ้าป่าและทอดกฐินสามัคคี…...[ 22 ตุลาคม 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๑/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>เขื่อนสิริกิติ์ ชวนเยาวชนจากโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงเข้าร่วมโครงการ “เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เขื่อนดิน ๐๐๕.../อขส.รับมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่…/แสดงความยินดีกับผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์.../คณะกรรมการตรวจประเมิน ๕ ส. เขื่อนสิริกิติ์ ตรวจผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๖…/กิจกรรมวัดสะอาด จิตพิศุทธิ์ ครั้งที่ ๘ ณ วัดน้ำสิงห์เหนือ.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานประเพณีตานก๋วยส...[ 15 ตุลาคม 2556 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๔๐/๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>ตรวจสอบใหญ่อาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ปี ๒๕๕๖.../ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเขื่อนสิริติ์ (คปอส-ขส.) สมัยปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘.../แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ คนใหม่.../อขส.รับมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานเลี้ยงรับ-ส่ง เพื่อแสดงความยินดีกับผู้บริหาร.../เขื่อนสิริกิติ์ เผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิ...[ 11 ตุลาคม 2556 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]