ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 8/2558 วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>ครบรอบ 38 ปี เขื่อนสิริกิติ์ ระดมกำลังพัฒนาพื้นที่ภายในเขื่อนสิริกิติ์ และบริเวณโดยรอบวัดปากปาด…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2558…/คณะจากกองเลขานุการไฟฟ้าลาว ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์…/แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา 20 ปี สวท.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานนิทรรศการคุณภาพ สายงาน รวฟ. รวธ รวช. ประจำปี 2558.../เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังเขตพื้นท...[ 12 มีนาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 7/2558 วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ อ.ท่าปลา แก้ปัญหาภัยแล้ง…/ช.อขส-ห. ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี (PPTV).../การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ควผฝ-ขส..../ชมรมกอล์ฟผาซ่อม จัดทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2558…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2558…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ อ.ท่าปลา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่...[ 5 มีนาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 6/2558 วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบห้องน้ำให้กับนางฟื้น คงทน.../เขื่อนสิริกิติ์ ชวนชุมชนบ้านปากปาด ร่วมโครงการเพาะขยายพันธุ์ไผ่พระราชทาน.../วางแผนปรับภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../ประชุมชี้แจงโครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…/ติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนจิตอาสา โครงการค่ายเยาวชนจิตอาสาสื่อสารสาธารณะสู่ชุมชน เขื่อนสิริกิติ์...[ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 5/2558 วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ผาซ่อมโอเพ่น ประจำปี 2558”…/ชมรมจักรยานเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมแข่งขัน"คนรักปั่น สู่ อ้อมอกนางพญา ในวันพิชิตภูพญาพ่อ" ครั้งที่ 1.../ติดตามความก้าวหน้าโครงการอบรมการสอนทำจักสานให้กับเยาวชนรอบเขื่อนสิริกิติ์…/ประชุมวางแผนการดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ ต.น้ำหมัน…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา...[ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 4/2558 วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ผาซ่อมโอเพ่น ประจำปี 2558.../ค่ายเยาวชน “รักษ์ทรัพย์” ปี 4 ณ เขื่อนสิริกิติ์…/การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ควผฝ-ขส…./คณะนักวิจัยชาวเกาหลีศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่มเหนือเขื่อน งาน “คนรักปั่น สู่อ้อมกอดนางพญา ในวันพิชิตภูพญาพ่อ”…/เยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2558......[ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]