ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 13/2558 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558.../โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนนเรศวร นำกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตส่งน้ำโครงการฯ ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการลดพุงและน้ำหนัก ลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปี 2558…/สนับสนุนน้ำดื่มเหนือเขื่อน วัดเบญจมาราม ต.หาดล้า…/มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปา...[ 16 เมษายน 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 12/2558 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงสถานการณ์น้ำให้กับผู้ใช้น้ำทำนา ในเขตพื้นที่ชลประทาน จ.พิจิตร.../ช.อขส-ป. เปิดการอบรมการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยด้วย Walk Rally.../สร.กฟผ. เดินสายพบสมาชิก สร.กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรม Sirikit Hydro Power Plant Drawing System…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานกีฬาเบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุม Kick Off CSR-DIW Continuous Award 2015…/...[ 7 เมษายน 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 11/2558 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้านน้ำจาน หมู่ 12 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์…/ประชุมเตรียมการซ้อมแผนหนีไฟ โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2558…/มอบน้ำดื่มเหนือเขื่อน บรรเทาปัญหาภัยแล้ง…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานพญาปาด เทศกาลหอม กระเทียม และของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2558…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานวัน รปภ.รวมใจ 2558…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานพบปะสังสรรค์ สภากาแฟ ครั้งที่ 49…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมจัดนิทรรศ...[ 26 มีนาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 10/2558 วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับผู้ใช้น้ำทำนา ในเขตพื้นที่ จ.พิษณุโลก…/ร่วมงานวันสื่อมวลชนแห่งชาติ…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อุปสมบท ประจำปี 2558…/ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2558…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับผู้ใช้น้ำทำนา ในเขตพื้นที่ จ.กำแพงเพชร…/เขื่อนสิริกิติ์ ห่วงใยสุขภาพ จัดเจ้าหน้าที่เยี่ยมเ...[ 19 มีนาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 9/2558 วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>งานเฉลิมฉลองเขื่อนสิริกิติ์ 38 ปี มิตรไมตรีที่ยั่งยืน.../อขส. มอบบัตรผู้สูงอายุ อ.ท่าปลา ตามโครงการดูแลผู้สูงอายุที่เสียสละจากการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์.../มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านท่าช้าง ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์…/อขส.รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี 38 ปี เขื่อนสิริกิติ์.../กิจกรรมพัฒนาวัดสะอาด จิตพิศุทธิ์...[ 12 มีนาคม 2558 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]