ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 23/2558 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>> เขื่อนสิริกิติ์ จัดแถลงข่าวเรื่องสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล.../ประชุมร่วมแต่งตั้งคณะทำงานด้าน Spare part.../อขส. นำทีมนักข่าว Sky Report สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 บินสำรวจอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../โครงการ กฟผ.รักษ์ภาษาไทยด้วยบทเพลง ครั้งที่ 3.../ประชุมสายงานผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-บริหาร…/4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (เขื่อนสิริกิติ์-ภูมิพล-แควน้อยบำรุงแดน –ป่าสักชลสิ...[ 17 มิถุนายน 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 22/2558 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีสมโภชพระพุทธสิริสัตตราช…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ งานสัปดาห์แห่งการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี 2558…/เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและขันกัณฑ์เทศน์ งานอัฐมีบูชา ประจำปี 2558.../เขื่อนสิริกิติ์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ช่วยภัยแล้งราษฎร อ.ท่าปลา…/เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินโครงการตามหลักธรรมาภิบาล.../ประชุมเทคนิควิศวกรรมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../รับ...[ 9 มิถุนายน 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 21/2558 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว ศึกษาดูงานด้าน CSR ณ เขื่อนสิริกิติ์.../เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ ตามโครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ วัดประชานิมิต.../สนับสนุนกลุ่มองค์กรเกษตรกรเศรษฐกิจแบบพอเพียงจำหน่ายน้ำพริก 100 ปากทับ.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์กลางน้ำ...[ 4 มิถุนายน 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 20/2558 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบตู้อบเม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรรอบเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี2558…/พิธีขนานเครื่อง โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เครื่องที่ 2…/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร.../ต้อบรับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ นำความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีเศรษฐกิ...[ 28 พฤษภาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 18/2558 วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ จับมือ โรงเรียนในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ปลุกจิตสำนึกเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ภายใต้โครงการ 1 โรงเรียน 1 สวนไผ่ และโครงการปลูกต้นไม้ในใจเด็ก…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล…/ให้การต้อนรับคณะโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ พระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี…/เขื่อนสิริกิติ์ ส่งเสริมงานจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่...[ 22 พฤษภาคม 2558 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]