ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวัน CSR Day และวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๗…/กดส-ฟ. ให้สัมภาษณ์เรื่องสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์.../แผนกโรงงานเขื่อนสิริกิติ์ จัดทำบุญเลี้ยงพระ ปี ๒๕๕๗…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดรายการวิทยุทาง อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวันแรงงงานแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๗.../พายุฤดูร้อนพัดถล่มเขื่อนสิริกิติ์...[ 8 พฤษภาคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๖/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานรดน้ำดำหัวขอพร วันครอบครัวเขื่อนสิริกิติ์ ปี ๒๕๕๗.../เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ จากศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน พื้นที่ ๔.../อขส. บรรยายเรื่อง “โรงไฟฟ้าใน สปป.ลาว : โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำงึม ๒”…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานพบปะสังสรรค์ สภากาแฟ ครั้งที่ ๓๙…/สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...[ 2 พฤษภาคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประเพณีรดน้ำ ดำหัว ขอพร นายอำเภอท่าปลา และนายอำเภอน้ำปาด…/ประมวลภาพกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗...[ 21 เมษายน 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY รวมพลังทำความสะอาดบริเวณสันเขื่อน ต้อนรับเทศกาลงานสงกรานต์…/มอบเงินสมทบเข้ากองทุน To Be Number One จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเพิ่มพื้นที่ป่าแหล่งน้ำสร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนของชำร่วย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์…/นก-ขส. จัดรา...[ 21 เมษายน 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>อขส. จัดรายการวิทยุทาง อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗.../ช.อขส-ป. ร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำ บริเวณพื้นที่โดยรอบเขื่อนนเรศวร…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานเทศกาลกินปลา อำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๗…/เขื่อนสิริกิต์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี.../อสม.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ…/สกู๊ปพิเศษ เรื่องเสือไฟ...[ 9 เมษายน 2557 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]