ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 28/2558 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างองค์พระอินทร์…/เขื่อนสิริกิติ์ สืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบโยนกล้า.../ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเห็ดนางฟ้า ที่โรงเรียนบ้านน้ำหมัน.../สำนักเลขาธิการคณะ...[ 28 กรกฎาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 27/2558 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>ชี้แจงสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัด ภาคเหนือ.../ Kick OFF เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เครื่องที่ 1.../กฟผ. มอบรางวัลการประกวดตั้งชื่อ “สะพานข้ามแม่น้ำน่าน” ชนะเลิศ…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Cockpit…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาดุก ตามโครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้แลกพั...[ 21 กรกฎาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 26/2558 วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นฯ ระดับประเทศ ติดต่อเป็นปีที่ 3…/อขส.มอบเงินสนับสนุนงานกีฬาแห่งชาติภาค 5 และกีฬาแห่งชาติคนพิการภาค 5…/โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปา บ้านน้ำจาน ม.12 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ผ่านการพิจารณา CSR-DIW Continuous Project Award (รอบสัมภาษณ์)…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้สวยงามและบวชต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ...[ 10 กรกฎาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 25/2558 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีบวงสรวงเปิดโครงการจัดสร้างพุทธอุทยานจังหวัดอุตรดิตถ์.../เรื่องการประมวลผลเครื่องมือสำรวจหาพิกัดด้วยดาวเทียม GPS ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติ…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบเงินสนับสนุนการขุดสระเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านตีนดอย ต.หาดล้า…/กฟผ.รักษ์ภาษาไทยด้วยบทเพลง ครั้งที่ 3.../กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีปลูกต้น...[ 2 กรกฎาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 24/2558 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ส่งเสริมเยาวชนเรียนรู้หลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ “เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เขื่อนดิน 008”…/อขส. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ เยี่ยมเยียนผู้เกษียณอายุ ประจำไตรมาสที่ 2…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส.../โครงการวัดสะอาด จิตพิศุทธิ์ ครั้งที่ 6 ณ วัดคลองโ...[ 23 มิถุนายน 2558 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]