ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 33/2558 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>> Druk Green Power Corporation และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิค-วิชาการ ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับเขื่อนรัชชประภา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้าน CSR…/เขื่อนสิริกิติ์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง ตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2557.../สนับสนุนการจัดงานกีฬาพญาจริมเกมส์.../ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ...[ 28 สิงหาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 31/2558 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการสัปดาห์ปล่อยปลาหน้าตลาดถวายแม่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558…/เขื่อนสิริกิติ์ รับมอบเกียรติบัตรเครือข่ายผลงานป้องกันควบคุมโรคดีเด่น...[ 20 สิงหาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 31/2558 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถร่วมปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง จำนวน 2,884 ต้น ณ ภูพญาพ่อ.../เขื่อนสิริกิติ์ รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558…/เขื่อนสิริกิติ์ ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบโยนกล้า ตามโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ปี 2558.../ต้อนรับคณะผู้นำชุมชนและผู้นำเกษตรกร โครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก…/ชมรมจักรยานเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่ ดูแ...[ 14 สิงหาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 30/2558 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “ปั่นเสือไปปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรม “รักลูก ปลูกสักทอง” ในพื้นที่ตำบลท่าแฝก…/เขื่อนสิริกิติ์ สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดตามโครงการสถานประกอบการสีขาว ป้องกันยาเสพติด ปี 2558…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามห...[ 11 สิงหาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 29/2558 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>แม่ทัพภาคที่ 3 ชื่นชมเขื่อนสิริกิติ์บริหารจัดการน้ำได้เป็นอย่างดี พร้อมให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกองทัพภาคที่ 3…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานพบปะสังสรรค์ สภากาแฟ ครั้งที่ 51.../โครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ครั้งที่ 2.../เขื่อนสิริกิติ์ สืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 2558…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบโยนกล้า…/โครงการวัดสะอาด จิตพิศุทธิ...[ 6 สิงหาคม 2558 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]