ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ จัด KICK OFF ทำระบบมาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐…/จิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับนักศึกษาฝึกงานเขื่อนสิริกิติ์ สร้างฝายชะลอน้ำ ณ ห้วยต้นขาม.../เขื่อนสิริกิติ์ รับการ Round Site เพื่อปรับปรุง AR เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MCA OPEN ๒๐๑๔…/โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ ๔ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ เขื่อนสิริกิติ์.../ร้านอาหารระเบียงน่านเขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินโครง...[ 3 มิถุนายน 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ ตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานประเพณีอัฐมีบูชา จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๕๗.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร Generator for Hydro Power Plant…/เขื่อนสิริกิติ์ นำกลุ่มทำน้ำพริก ๑๐๐ ปากทับ ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท....[ 26 พฤษภาคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๙/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีสมโภชพระพุทธสิริสัตตราชและพิธีบวงสรวงพญานาคราช…/ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุพระราชทานฯ และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา…/ทีมที่ปรึกษาประชาคมตำบลหาดล้า ร่วมกิจกรรมประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา…/เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับนายไกรสีห์ กรรณสูต อดีต ผวก.กฟผ…./แผนกพัสดุเขื่อนสิริกิติ์ จัดทำบุญเลี้ยงพระ ปี ๒๕๕๗.../ประชุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์.../อขส.บรรยายเรื่องพล...[ 20 พฤษภาคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>อขส. ยืนยันความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนสิริกิติ์ ปลอดภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล.../กบส-ฟ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗.../ช-อขส-ห. จัดรายการวิทยุทาง อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน ประจำวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗…/สนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “กอล์ฟประเพณี ๕ เส้า” ปี ๒๕๕๗...[ 14 พฤษภาคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวัน CSR Day และวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๗…/กดส-ฟ. ให้สัมภาษณ์เรื่องสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์.../แผนกโรงงานเขื่อนสิริกิติ์ จัดทำบุญเลี้ยงพระ ปี ๒๕๕๗…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดรายการวิทยุทาง อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวันแรงงงานแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๗.../พายุฤดูร้อนพัดถล่มเขื่อนสิริกิติ์...[ 8 พฤษภาคม 2557 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ]