ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 38/2558 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>วันคุณภาพเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2558…/กยส-ฟ. จัดงาน “คืนพิเศษ คนพิเศษ โยธาสัมพันธ์ ประจำปี 2558” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ เพื่อมุทิตาจิตแก่นักกอล์ฟในชมรมลางสาดหวานอุตรดิตถ์…/มอบเงินสร้างบ้านตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดการแข่งขันครอสเ...[ 8 ตุลาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 37/2558 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ ก่อนเข้าสู่ฤดูแล้ง ปี 2558/2559…/ผู้เกษียณอายุเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมในพิธีรับมอบแหวนที่ระลึกและงานวันรวมใจ กฟผ. ณ สำนักงานกลาง กฟผ…./ประชุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2558.../ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Utah State ประเทศสหรัฐอเมริกาทำการทดสอบหาคุณสมบัติทางด้านพลศาสตร์ของตัวเขื่อนสิริกิติ์…/กองบร...[ 26 กันยายน 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 36/2558 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ รับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award…/ Kick Off เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 2…/อขส. รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “กฟผ. กับการอนุรักษ์พลังงาน”…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์…/โครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละ ประจำเดือนกันยายน…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมขับเคลื่อนและขยายผลศูนย์เรียนรู้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ…/แผนกสุขภาพอนามัยเขื่อนสิริกิติ์...[ 16 กันยายน 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 35/2558 วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร จัดกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี.../เขื่อนสิริกิติ์ รับรางวัลโครงการสถานประกอบกิจการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…/ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ เขื่อนสิริกิติ์ -เขื่อนภูมิพล ปี 2558.../ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ เข้าร่วมงานเดิน-วิ่ง การกุศล “กฟผ.มินิมาราธอน...[ 7 กันยายน 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 34/2558 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>ชฟน. กดปุ่มควบคุมการเดินเครื่องทางไกล (Remote Control System: RCS) และระบบสนับสนุนงานบำรุงรักษา (Maintenance Support System: MSS) โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร.../กฟผ. จับมืออำเภอน้ำปาด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝกปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง บนพื้นที่ 2,213 ไร่เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…/เขื่อนสิริกิติ์ KICK OFF เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 1…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่ว...[ 4 กันยายน 2558 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]