ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 39/2564 วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ. ส่งมอบพันธุ์ปลาตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ให้กับชุมชนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาฐานคนรักษ์แม่โพสพ“โคก หนอง นา โมเดล”.../กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. กิจกรรมบริจาคโลหิตพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../กฟผ. ส่งมอบพันธุ์ปลาให้กับชุมชนตำบลแสนตอ อำเภ...[ 25 ตุลาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 43/2564 วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ Open meeting งาน Minor Inspection และงานปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องที่ 1…/เขื่อนสิริกิติ์ ตรวจ ATK 100% ก่อนเริ่มงาน Minor Inspection และงานปรับปรุงอุปกรณ์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เครื่องที่ 1 ผลเป็นลบทั้งหมด…/เขื่อนสิริกิติ์ แสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์คนใหม่…/กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. รองรับในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 พื้นที่อำ...[ 25 ตุลาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 42/2564 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ หนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพร เดินหน้าสร้างรายได้ให้กับชุมชนพื้นที่อพยพอำเภอท่าปลา.../เขื่อนสิริกิติ์ แจงน้ำน้ำต้นทุนมีน้อย ขอให้ชะลอการทำนาลดความเสียหายจากการเพาะปลูก.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม 2564.../เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพมารดาผู้ปฏิบัติงาน.../...[ 15 ตุลาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 41/2564 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ในกิจกรรมบริการฉีดวัคซีน พื้นที่ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../กฟผ. ส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้รับวัคซีนในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ วางพวงหรีดเคารพศพ นายพงศ์สัณห์ รัตนสุวรรณ อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน.../เขื่อนสิริกิติ์ ตรวจเชิงรุก ครั้งที่ 3 หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19.../...[ 8 ตุลาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 40/2564 วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ. มอบสิ่งของยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงโรค COVID-19 ที่ต้องกักตัว 14 วัน.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานเกษียณอายุ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานเกษียณอายุ ปี 2564.../เขื่อนสิริกิติ์ รับเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564.../ประชุมคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม เขื่อนสิริกิติ์ (ครส-ขส.) ครั้งที่ 3/2564.../กฟผ. มอบอาหารกล่องทุกวันพุธของสัปดาห์ ให้กับบุคล...[ 1 ตุลาคม 2564 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]