ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 31/2557 วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ จ.อุตรดิตถ์ จัดแถลงข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานสายชลสัมพันธ์ ปี 2557 ณ เขื่อนรัชชประภา…/อขส. ให้สัมภาษณ์เรื่องการบริหารจัดการน้ำ…/มอบเงินสนับสนุนโครงการ อสมท.สัญจร.../บันทึกเทปให้สัมภาษณ์เรื่องการปลูกต้นสัก.../นก-ขส. จัดรายการวิทยุ ทาง อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 255...[ 22 สิงหาคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 30/2557 วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรรวดี…/อขส. ชวนนักเรียนเรียนรู้ต่อยอดการทำนาโยน ณ โรงเรียนบ้านผาเต่าพัฒนา…/เขื่อนสิริกิติ์ ออกอากาศในรายการวิทยุทาง อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน ประจำวันที่ 29 กรกฏาคม 2557…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร “การอ่านแบบ”…/ภารกิจ ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี …/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีเจริญพระพทุธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติฯ…/ร่วมในพิ...[ 9 สิงหาคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 29/2557 วันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสายงาน รวฟ..../อขส. ให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์…/โรงเรียนจ่าอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดรายการวิทยุ ทาง อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2557.../ถ่ายทำและบันทึกเทปรายการกระปุกปัญญา ตอน ชีววิถี..เขื่อนสิริกิติ์.../อขส. ให้สัมภาษณ์สดในรายการบอกข่าวเล่าเรื่องสัญจร ทางสถานีว...[ 8 สิงหาคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 28/2557 วันศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ รับรางวัลบุคลากรต้นแบบและโครงการต้นแบบ ประจำปี 2556.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานนิทรรศการคุณภาพ ประจำปี 2557…/โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ รับการตรวจเพื่อประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบ กฟผ…./ถ่ายทำและบันทึกเทปรายการเมืองไทยดี๊ ดี ตอน พาเที่ยวเขื่อนแม่ “สิริกิติ์”…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบเงินสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดน้ำลี อ.ท่าปลา จ.อุตรดิ...[ 25 กรกฎาคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 27/2557 วันศุกร์ที่ 11 กรกฏาคม 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>อขส.ติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้งและโรงเรียนยอดโพธิ์ทอง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์…/ปรึกษาหารือโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.../บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี…/ช.อขส-ห. จัดรายการวิทยุ ทาง อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2557…/ทีมปรึกษาประชาคมโรงไฟฟ้าเขื่อนนเรศวร ร่วมกิจกรรมชุมชนรอบโรงไฟฟ้า......[ 17 กรกฎาคม 2557 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ]