ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 36/2557 วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มคืนความสุขในพื้นที่ จ.น่าน…/มอบพันธุ์ปลาให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์…/ประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือนกันยายน 2557.../หปส-ฟ. จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.อุตรดิตถ์ ประจำวันที่ 9 กันยายน 2557…/กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่นคืนสู่ลำน้ำน่าน.../โครงการวัดสะอาด จิตพิศุทธิ์ ครั้งที่ 3…/สนับสนุนน้ำดื่มงานกีฬาโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2…/เขื่อนสิริ...[ 23 กันยายน 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 35/2557 วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานค่ายเยาวชนเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ณ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ฟากท่า.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 อำเภอท่าปลา.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงาน “EGAT Green Running กฟผ. มินิมาราธอน ครั้งที่ 18”…/คณะ อคภ. ร่วมกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำน่าน…/มอบพันธุ์ปลาให้ชุมชน ต.ท่าแฝก…/มอบพันธุ์ปลาให้กับราษฎร ต.ร่...[ 10 กันยายน 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 34/2557 วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ เปิดประชุมเริ่มงานสนามระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนดินช่องเขาขาด…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบกล้วยพระราชทานให้กับโรงเรียน ใน จ.อุตรดิตถ์…/สนับสนุนน้ำดื่มเหนือเขื่อนงานคืนความสุขให้คนในชาติ.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินระดับ 2 (ED2)...[ 4 กันยายน 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 33/2557 วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับกรมชลประทาน ประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่านในช่วงฤดูน้ำหลาก ปี 2557…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาให้กับโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาให้กับจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์…/มอบพันธุ์ปลาให้ ชุมชน ต.น้ำหมัน…/วิทยาลัยการทัพบก ศึกษาดูงาน ณ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์.../ร่วมงานเกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมออกบูธนิทรรศการในงานสัปดาห์...[ 29 สิงหาคม 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 32/2557 วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>กฟผ. จับมือชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี เมืองอุตรดิตถ์…/กฟผ. ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ ปล่อยปลาหน้าตลาด และกิจกรรมคืนความสุขคนในชาติ…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557.../ร่วมงานพบปะสังสรรค์ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 43...[ 22 สิงหาคม 2557 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ]