ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำและการจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ใช้น้ำ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ รับมือฤดูแล้ง…/เยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ 2559.../อขส. รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559…/ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา อปน. ครบรอบปีที่ 44…/คณะทำงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ สวัสดีปีใหม่ ผู้นำชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อน...[ 18 มกราคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา สักการะท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักและออกร้านนิทรรศการ ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ประจำปี 2559…/เขื่อนสิริกิติ์ เปิดบ้านต้อนรับเด็กและเยาวชนรอบโรงไฟฟ้า ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559…/ชาวเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมทำบุญ พร้อมรับพรปีใหม่จากผู้ว่าการ กฟผ. เพื่อความเป็นสิริมงคล...[ 15 มกราคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 51/2558 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ออกหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ โรงเรียน ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง และโรงเรียน ตชด.ยอดโพธิ์ทอง 1…/ผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ 2 /2558.../โครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละ ประจำเดือนธันวาคม…/กีฬาสีเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2558…/คณะประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์.../มอบกระเช้าของที่ระลึก สวัสดีปีใหม่ 2559…/ PC TOUR ผู้บริหารเ...[ 6 มกราคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 50/2558 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรม “การอ่านแบบระบบไฟฟ้า”…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก…/สำนักงานประมงอำเภอท่าปลา ใช้สถานที่เขื่อนดินช่องเขาขาดจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด”…/กดส-ฟ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Forum ครั้งที่ 4/2558.../กบส...[ 25 ธันวาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 49/2558 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ท้าลมหนาว จัดงาน เดิน-วิ่ง เขื่อนสิริกิติ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 6 นักกีฬากว่า 2,500 คน ร่วมงานอย่างคึกคัก…/เขื่อนสิริกิติ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จังหวัดน่านพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและป้องกันไฟป่า ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน.../กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ จับมือกับชุมชนในพื้นที่ อ.ท่าปลา สร้างเครือข่ายจิตอาสาร่วมโครงการ “ทำแนวป้องกันไฟป่า ถวายพ่อ 88 พรรษา 88 กิโลเมตร”…/เขื่อนสิริกิติ์...[ 18 ธันวาคม 2558 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]