ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 11/2559 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าลงพื้นที่สื่อสารข้อมูลสถานการณ์น้ำ และติดตามผลการใช้น้ำเพื่อการเกษตรท้ายน้ำเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 พร้อมให้ข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์…/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดนนำเกษตรกรและผู้นำชุมชน ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิกิริติ์.../ชมรมจักรยานยนต์เขื่อนสิริกิติ์ รวมพลจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์...[ 24 มีนาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 10/2559 วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล เดินหน้าขานรับนโยบายรัฐบาล มุ่งหวังให้เกษตรกรเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการน้ำของ กฟผ…./สนับสนุนถังขยะ…/อขส. ร่วมในรายการบอกข่าวเล่าเรื่อง ทาง NBT พิษณุโลก…/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานโครงการชีววิถีฯ เขื่อนดินช่องเขาขาด.../ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า (Morning Meeting)…/สนับสนุนเงินรางวัล งานพญาปาด เทศกาลหอม-กระเทียม และของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2559…/เขื่อนสิริกิติ์ นำสินค้าชุมช...[ 17 มีนาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 9/2559 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 39 ปี สร้างความดี เพื่อสังคม.../ติดตามผลการใช้น้ำเพื่อการเกษตรท้ายน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ช่วงฤดูแล้งปี 2558/2559 พร้อมสื่อสารสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน…/อขส. ให้สัมภาษณ์ ในรายการ “ชุมชนล้นสุข” ทางช่อง 7 สี…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบเงินสนับสนุนจัดงานวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติประจำปี 2559…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2559…/ผู้แทนพระองค์ มอบถุงพระราชทาน แก่ราษฎรบ้านห้วยต้า...[ 14 มีนาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 8/2559 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมนำเสนอกิจกรรมคุณภาพในงานวันคุณภาพ สายงาน รวฟ. รวธ. รวช. ประจำปี 2559…/วางพวงหรีดเคารพศพมารดาสื่อมวลชน จ.อุตรดิตถ์.../ติดตามผลการใช้น้ำเพื่อการเกษตรท้ายน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ช่วงฤดูแล้งปี 2558/2559พร้อมสื่อสารสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ผาซ่อมโอเพ่น ประจำปี 2559…/ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 21 ปี สวท.จังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2559...[ 4 มีนาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 7/2559 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ 16…/สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมกิจการ กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมปกป้องผืนป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำปี 2559...[ 2 มีนาคม 2559 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]