ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 16/2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดงาน“รดน้ำดำหัวผู้สูงวัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจประหยัดน้ำ”…/การตรวจประเมินภายในระบบ QSHEEnIS ครั้งที่ 1/2559…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร “สุขาภิบาล กินอย่างไร ปลอดภัยสำหรับคุณ”…/เขื่อนสิริกิติ์ จับมือฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้าและชุมชนรอบเขื่อนทำความดี พัฒนาวัดปากปาด...[ 27 เมษายน 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 15/2559 วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์.../ PC TOUR ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ 1 ปี 2559…/ กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประเพณีรดน้ำ ดำหัว ขอพรนายอำเภอท่าปลา…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า Morning Meeting...[ 20 เมษายน 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 14/2559 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>จัดอบรมความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ สายงาน ชฟน. ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าลงพื้นที่สื่อสารข้อมูลสถานการณ์น้ำและติดตามผลการใช้น้ำเพื่อการเกษตรท้ายน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../สนับสนุนบัตรรำวง งานทำบุญวัดหาดล้าเหนือ…/ต้อนรับรองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะสื่อมวลชน...[ 18 เมษายน 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 12/2559 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จับมือกับชุมชนต้นน้ำน่าน สร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวรด้วยเถ้าลอยลิกไนต์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สินตน”.../เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าลงพื้นที่สื่อสารข้อมูลสถานการณ์น้ำ และติดตามผลการใช้น้ำเพื่อการเกษตรท้ายน้ำเขื่อนสิริกิติ์ .../เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ ต.ท่าปลา ตามโครงการ “...[ 18 เมษายน 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 13/2559 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>รายการ “ขยายข่าว” ช่อง TNN 24 ถ่ายทำรายการ ณ เขื่อนสิริกิติ์…/กิจกรรม “วันรวมใจ 5ส เขื่อนสิริกิติ์ BIG CLEANING DAY”.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดตรวจประเมินความเสี่ยงฯ…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า…/กลุ่มปั่นไฟเขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจเยี่ยม จากคณะกรรมการตัดสิน สสคท. ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง…/เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าลงพื้นที่สื่อสารข้อมูลสถานการณ์น้ำและติดตา...[ 11 เมษายน 2559 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]