ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 21/2559 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>พิธีมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎร จ.อุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดการบรรยายเรื่อง “ค่านิยมองค์การ กฟผ. FIRM-C และการดำเนินการทางวินัยของ กฟผ.” ให้กับผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าลงพื้นที่สื่อสารข้อมูลสถานการณ์น้ำ และติดตามผลการใช้น้ำเพื่อการเกษตรท้ายน้ำเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานนิทรรศการคุณภาพ...[ 2 มิถุนายน 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 20/2559 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>ประชุมจัดทำข้อมูลความสัมพันธ์ด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล…./เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับกรมประมงปล่อยพันธุ์ปลาบึก 20,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์…/ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ เข้าอบรมหลักสูตร Lean Management…/เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าลงพื้นที่สื่อสารข้อมูลสถานการณ์น้ำ และติดตามผลการใช้น้ำเพื่อการเกษตรท้ายน้ำเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559”…/ร่วมกิจกรรมสรง...[ 2 มิถุนายน 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 19/2559 วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>ผู้แทนอาวุโสประจำประเทศไทย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าลงพื้นที่สื่อสารข้อมูลสถานการณ์น้ำ และติดตามผลการใช้น้ำเพื่อการเกษตรท้ายน้ำเขื่อนสิริกิติ์…/กลุ่มปั่นไฟ เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมนำเสนอกิจกรรมคุณภาพ ในงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 30 มหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยครั้งที่ 27...[ 19 พฤษภาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 18/2559 วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดค่าย Golf Summer Camp ประจำปี 2559…/เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าลงพื้นที่สื่อสารข้อมูลสถานการณ์น้ำและติดตามผลการใช้น้ำเพื่อการเกษตรท้ายน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันฉัตรมงคล.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559.../คณะนิสิตแพทย์ศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์.../ช.อขส-ห. รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ...[ 16 พฤษภาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 17/2559 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวันสถาปนา 47 ปี กฟผ…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับเขื่อนภูมิพล จัดพิธีรดน้ำขอพรนายอาชวะ มีประเสริฐ อดีตรองผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมภริยา.../เขื่อนสิริกิติ์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนกอาสาสู้ภัยแล้ง ครั้งที่ 4 โครงการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง จัดโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่ง ฉลองสมโภชศาลหลักเมืองฯ ครั้งที่ 9…/เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าลงพื้นที่สื่อสารข้อมูลสถานการณ...[ 12 พฤษภาคม 2559 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]