ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 31/2559 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>…/โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านงอมมด ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์…/กฟผ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้สวยงาม เส้นทาง อ.นาหมื่น-หมู่บ้านปากนาย” จ.น่าน…/สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเขื่อนสิริกิติ์รับฟังการเสวนา "สาระใหม่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ".../เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการ “ชุมชนเรียนรู้อยู่อย่างพอ...[ 16 สิงหาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 30/2559 วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร…/อขส. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ชวนพี่น้อง มองบ้านเมือง” ทางช่อง NBT…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ อปฟ. จัดประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ สอศ…./กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ รับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2559…/กองบริหารเขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ตามโครงการ “ดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ”…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ ฝ่า...[ 16 สิงหาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 29/2559 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับกระทรวงพลังงานและบ่อแร่จัดกิจกรรมวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำ-สัตว์ป่าแห่งชาติ ณ เขื่อนไฟฟ้าน้ำงึม 1…/สิริกิติ์ จัดพิธีบวงสรวงถวายบายศรีสักการะหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ (พระพุทธสิริสัตตราช)…/กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ร่วมกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว สัมภาษณ์อดีตผู้บริหาร เพื่อจัดทำข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล.…/คณะหัวหน้าส่วนราชการ อ.เทพา จ.สงขลา เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อน...[ 16 สิงหาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 28/2559 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ สืบสานวิถีไทย และสืบทอดพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า (Morning Meeting)…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยชีวิตเบื้องต้น”…/กองบริหารเขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์…/คณะ อบจ. ตาก เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์…/อสอ. นำคณะนักเรียนจังหวัดลำปาง ศึกษาดูงาน กฟ...[ 16 สิงหาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 27/2559 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>ประชุม Model Plant และเทคนิควิศวกรรมโรงไฟฟ้า ครั้งที่ 5/2559…/แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่…/ผู้เชี่ยวชาญจาก Utah State University ร่วมตรวจสอบเขื่อนดินช่องเขาขาด Dike No.4 เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ สืบสานประเพณีถวายเทียนจํานําพรรษา ปี 2559…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์สองข้างถนน…/สนับสนุนน้ำดื่มเหนือเขื่อน ในกิจกรรมปลูกต้นไม้…/นักเรียนโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศเข้าร่วมประกวดร้...[ 16 สิงหาคม 2559 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]