ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 36/2559 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมการใช้งานระบบโทรมาตรสำหรับการเตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดน่าน…/อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน อดีตผู้บริหาร กฟผ. ผู้บริหาร กฟผ. และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์เพื่อจัดทำข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล.…/นายพิษณุ สุเทปิน หดส3-ฟ. รับรางวัลบุคคลต้นแบบปี 2559…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนวิทยากรและใช้สถานที่เขื่อนดินช่องเขาขาด จัดอบรมขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับอ...[ 13 กันยายน 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 35/2559 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2559…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมแข่งขัน “เขื่อนภูมิพล เสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 15” ปี 2559…/ร่วมไว้อาลัยผู้สูงอายุ ในโครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละ…/เขื่อนสิริกิติ์ รับมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ระดับเงิน กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2559…/สายงาน รวผ. จัดกิจกร...[ 7 กันยายน 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 34/2559 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ. มอบถุงยังชีพ 500 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน อย่างต่อเนื่อง…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมใจบรรจุถุงยังชีพ 500 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน อย่างต่อเนื่อง…/อดีตผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. ให้สัมภาษณ์ เพื่อจัดทำข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล…./เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาดุก ตามโครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้แลกพันธุ์ปลา…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา...[ 30 สิงหาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 33/2559 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>อขส. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมใจบรรจุถุงยังชีพ 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน…/กฟผ. มอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน…/เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำสายงาน ชฟน. ครั้งที่ 18…/เขื่อนสิ...[ 24 สิงหาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 32/2559 วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “สัปดาห์พัฒนาหมู่บ้าน”เทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2559…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการสัปดาห์ปล่อยปลาหน้าตลาดถวายแม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559…/เขื่อนสิริกิติ์ร่วมลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล…/เขื่อนสิริกิติ์ ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบโยนกล้า ตาม...[ 16 สิงหาคม 2559 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]