ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 41/2559 วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ นำผู้ปฏิบัติงาน ร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช…/เขื่อนสิริกิติ์ รับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอท่าปลา…/เขื่อนสิริกิติ์ รับการทวนสอบ ISO 26000 จาก สรอ…./เขื่อนสิริกิติ์รับการทวนสอบโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบมาตรฐาน ISO 26000 ปี 2559 เพื่อการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน.../อขส. ปรีชา ศรีน้อย ประชุมมอบนโยบายหลังเข้ารับตำแหน่งเป็นวันแรก…...[ 23 ตุลาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 40/2559 วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มโอกาส ปี 2559…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการ “ชุมชนเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เขื่อนดิน 012”…/เขื่อนสิริกิติ์ รับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์สนับสนุนพันธุ์ปลา ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ ปี 2559…/ช.อขส-ห. ให้สัมภาษณ์กับรายการ View Finder Dreamlist…/ร่วมประเพณีตานก๋วยสลากวัดปากลี ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์…/ตรวจประเมิน 5...[ 12 ตุลาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 39/2559 วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดงาน “ฮ้อยฮักดวงใจ๋ สานสายใยตี้ผูกพัน” เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุ ปี 2559.../ชาวเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมใจส่งพี่กลับบ้านอย่างอบอุ่นและประทับใจ…/สนับสนุนงานประเพณีตานก๋วยสลากชลอม วัดปากลี…/กดส-ฟ. จัดอบรมหลักสูตร “ระบบการทำงานของโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์” ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์…/ประชุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ 5/2559…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมแสดงคว...[ 5 ตุลาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 38/2559 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการความร่วมมือด้านเทคนิคและวิชาการรงไฟฟ้าพลังน้ำ ระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล. ปี 2559.../อขส. เปิดงานวันคุณภาพเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2559การบูรณาการของผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ทุกระดับชั้น…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมวันรัฐวิสาหกิจไทย ปี 2559…/กยส-ฟ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2559…/ประชุม Model Plant และเทคนิควิศวกรรมโรงไฟฟ้า…/ตรวจสอบความปลอ...[ 28 กันยายน 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 37/2559 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับกรมชลประทาน ประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำน่าน…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์ปลา จำนวน 500,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปี 2559…/ผู้เกษียณอายุเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมในพิธีรับมอบแหวนที่ระลึก และงานวันรวมใจ กฟผ. ปี 2559 ณ สำนักงานกลาง กฟผ…./เขื่อนสิริกิติ์ ทดสอบประตูระบายน้ำฉุกเฉิน จำนวน 2 บาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน…/กบหส-ฟ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรีย...[ 20 กันยายน 2559 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]