ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 49/2564 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2564…/อำเภอท่าปลา ร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 215,000 ตัว ถวายพ่อหลวง 5 ธันวามหาราช…/กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ให้กับจุดฉีดวัคซีนในพื้นที่ตำบลหาดล้า และตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบปฏิทิน และไดอารี่ กฟผ. ประจำปี 2565…/เขื่อนสิริกิติ์ รับฟังคำชี้แจงการดำเนินการ Covid Free Zone ตามมาตรกา...[ 7 ธันวาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 47/2564 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ผ่านการรับรอง SHA Plus+ พร้อมให้บริการในรูปแบบ New Normal.../เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนต่อเติมศาลาธรรมสังเวช ณ วัดประชานิมิต บ้านย่านดู่ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ส่ง “โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่อพยพจากการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์” เป็นโคร...[ 19 พฤศจิกายน 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 46/2564 วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมต้อนรับ รวพ. ในโอกาสตรวจติดตามการดำเนินงานพื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์.../Kick Off และ Initial Run เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 1 โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. สำหรับผู้มารับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับ...[ 15 พฤศจิกายน 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 45/2564 วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>.../ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ รับฟังการนำเสนอข้อมูล โครงการเสริมความมั่นคงเขื่อนดินช่องเขาขาด Dike 4 ของเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2564.../กฟผ. มอบสิ่งของยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงโรค COVID-19 ที่ต้องกักตัว 14 วัน.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ไผ่งามวนาราม ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตร...[ 8 พฤศจิกายน 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 44/2564 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา และนำเสนอการจัดกิจกรรม “ท่าปลา CYCLING RALLY” ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอท่าปลา.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันปิยมหาราช".../กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ตามแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 สร้างภูมิคุ้มกันโรค ในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../Kick Off การลงพื้นที่วิจัยการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) สร้างถนนจากบ้านนางพญ...[ 1 พฤศจิกายน 2564 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]