ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 46/2559 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ “รัชกาลที่ 9” จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2559…/อขส. สัมภาษณ์สดในรายการ “บอกข่าวเล่าเรื่อง” ทางช่อง NBT…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า (Morning Meeting)…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่ และนักศึกษาฝึกงาน...[ 24 พฤศจิกายน 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 45/2559 วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ รวมพลังอุดหนุนข้าวช่วยเหลือชาวนาไทย…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวันคุณภาพสายงาน ชฟน. ประจำปี 2559 ณ เขื่อนภูมิพล…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร “แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต”…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ ฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) จัดโครงการ กฟผ. จิตอาสาพัฒนาชุมชนท่าปลาและโรงเรียนน้องสู่วิถีพอเพียง…/อขส. ให้การต้อนรับผู้สนใจประกวดราคา โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนคลองตรอน…/เขื่อนสิริกิติ์...[ 22 พฤศจิกายน 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 44/2559 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>จิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดปากปาด…/เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากปาด ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 3 การไฟฟ้า สร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านป่ากั้ง ต.ท่าแฝก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์…/ชาว ทปอ. ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์…/ต้อนรับวิศวกรระดับ 11 เขื่อนสิริกิติ์…/อบรม On the Job Training ให้กับผู้ปฏิบั...[ 7 พฤศจิกายน 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 43/2559 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรม พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช…/อขส. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 10/2559…/สายงาน รวฟ. จัดอบรมหลักสูตร Lean Management ณ เขื่อนสิริกิติ์…/ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ม.6 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ตามโครงการ “...[ 31 ตุลาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 42/2559 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรม พิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช…/กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.../วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2559 ณ เขื่อนสิริกิติ์…/กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้พร้อมสานต่อโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน…/ประชุมร่วม สศช. เพื่อให้ความเห็นชอบในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน...[ 26 ตุลาคม 2559 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]