ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 41/2558 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>ลงพื้นที่เตือนภัย ปีนี้น้ำน้อย ขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรัง ปี 2558/2559…/ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…/แจ้งเตือนเกษตรกร ปริมาณน้ำในเขื่อนมีน้อยขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรัง ปี 2558/2559.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลากชลอม วัดปากลี.../เขื่อนสิริกิติ์ ปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่แจ้งเตือนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ขอความร่วมมืองดทำนาปรัง ปี2558/2559…/ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้สู...[ 21 ตุลาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 40/2558 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับเขื่อนภูมิพล และโครงการชลประทานกำแพงเพชรลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจเกษตรกรถึงสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนภูมิพลและขอความร่วมมืองดทำนาปรัง.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มโอกาส ปีที่ 4…/รับมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อสร้างการรับรู้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์.../งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ โครงการชลปร...[ 12 ตุลาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 39/2558 วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ก่อนเข้าสู่ฤดูแล้งปี 2558/2559.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานเกษียณอายุ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดงาน “วันสายใยสัมพันธ์” ส่งพี่กลับบ้านอย่างอบอุ่นและประทับใจ…/อขส. รับมอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจาก อค-ทข…./ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งในพื้น...[ 8 ตุลาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 38/2558 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>วันคุณภาพเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2558…/กยส-ฟ. จัดงาน “คืนพิเศษ คนพิเศษ โยธาสัมพันธ์ ประจำปี 2558” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ เพื่อมุทิตาจิตแก่นักกอล์ฟในชมรมลางสาดหวานอุตรดิตถ์…/มอบเงินสร้างบ้านตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดการแข่งขันครอสเ...[ 8 ตุลาคม 2558 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 37/2558 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ชี้แจงสถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ ก่อนเข้าสู่ฤดูแล้ง ปี 2558/2559…/ผู้เกษียณอายุเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมในพิธีรับมอบแหวนที่ระลึกและงานวันรวมใจ กฟผ. ณ สำนักงานกลาง กฟผ…./ประชุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2558.../ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Utah State ประเทศสหรัฐอเมริกาทำการทดสอบหาคุณสมบัติทางด้านพลศาสตร์ของตัวเขื่อนสิริกิติ์…/กองบร...[ 26 กันยายน 2558 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]