ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 9/2559 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 39 ปี สร้างความดี เพื่อสังคม.../ติดตามผลการใช้น้ำเพื่อการเกษตรท้ายน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ช่วงฤดูแล้งปี 2558/2559 พร้อมสื่อสารสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน…/อขส. ให้สัมภาษณ์ ในรายการ “ชุมชนล้นสุข” ทางช่อง 7 สี…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบเงินสนับสนุนจัดงานวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติประจำปี 2559…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2559…/ผู้แทนพระองค์ มอบถุงพระราชทาน แก่ราษฎรบ้านห้วยต้า...[ 14 มีนาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 8/2559 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมนำเสนอกิจกรรมคุณภาพในงานวันคุณภาพ สายงาน รวฟ. รวธ. รวช. ประจำปี 2559…/วางพวงหรีดเคารพศพมารดาสื่อมวลชน จ.อุตรดิตถ์.../ติดตามผลการใช้น้ำเพื่อการเกษตรท้ายน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ช่วงฤดูแล้งปี 2558/2559พร้อมสื่อสารสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ผาซ่อมโอเพ่น ประจำปี 2559…/ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 21 ปี สวท.จังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2559...[ 4 มีนาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 7/2559 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์ ครั้งที่ 16…/สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมกิจการ กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมปกป้องผืนป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำปี 2559...[ 2 มีนาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 6/2559 วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>การประปานครหลวง เยี่ยมชมกิจการ กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก และกรมประมง คืนพันธุ์ปลาท้องถิ่นสู่ลำน้ำน่าน ในงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2559…/เขื่อนสิริกิติ์ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ตามโครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละ พื้นที่ตำบลนางพญา…/เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ…/อบรม On the...[ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับพิเศษที่ 5/2559 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ รับรางวัลรางวัลบุคลากรต้นแบบธรรมาภิบาล กฟผ. ปี 2558 และโครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละ ได้รับรางวัลโครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่น ในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2558.../ ขอเชิญร่วมแข่งขัน กอล์ฟการกุศลผาซ่อมโอเพ่น ประจำปี 2559.../ร่วมงานฌาปนกิจศพ ผู้สูงอายุ ต.จริม…/มอบรถจักรยานเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559...[ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]