ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 34/2560 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาท้องถิ่นให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าปลา ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ ประจำปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ คว้าโล่รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ระดับประเทศ ปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ระดับเพชร.../เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมร่วมฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานการไฟฟ้าเขต 2 ภาคเหนือ.../เขื่อนสิริกิติ์ รับฟังการนำเสนองานวิจัยจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...[ 12 กันยายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 33/2560 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ตามโครงการห้องเรียนสีเขียว.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีสมโภชพระพุทธสิริสัตตราช…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาท้องถิ่นต่อเนื่อง ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ ประจำปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ โดยชมรมกอล์ฟผาซ่อม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรแคดดี้ ประจำปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ ต้อนรับคณะสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี…/...[ 12 กันยายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 32/2560 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>วันแม่แห่งชาติ เขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2560…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมปล่อยปลา 850,085 ตัว ตามโครงการปล่อยปลาหน้าตลาดถวายแม่…/เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมโยนกล้าปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติ โครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “สัปดาห์พัฒนาหมู่บ้าน” เทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ...[ 12 กันยายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 31/2560 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>Open Meeting งาน Minor Inspection Unit 3 และ Unit 4…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมไว้อาลัยผู้สูงอายุ ในโครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละ…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนวิทยากรบรรยายในโครงการ “กล้าดี” ปีที่ 2…/ประชุมระบบ Multisite Management…/กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ระหว่างเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบกระเช้าในโครงการ “รับขวัญ วัยแรกเกิด”…/มอบพันธุ์ปลาท้องถิ่นให้กับชุมชนตำบลหาดล้า…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่ว...[ 12 กันยายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 30/2560 วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9.../ช.อขส-ห. ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์มติชน.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ข้าวเปลือกในโครงการ "ปลูกว...[ 12 กันยายน 2560 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]