ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 53/2564 วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ มอบปฏิทิน และไดอารี่ กฟผ. ปี 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเผยแพร่ภารกิจของ กฟผ..../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนกิจกรรมของเทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนผ้าห่มกันหนาวผู้ประสบภัยหนาว ตำบลท่าแฝกอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.../โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกีฬาสี ประจำปี 2564.../...[ 30 ธันวาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 48/2564 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ผนึกกำลังจัดอบรม “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 1/2564 เน้นปฏิบัติจริง มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมจัดงานกีฬาสีเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2564.../ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่พบปะชุมชนอำเภอท่าปลา ตามโครงการ “เขื่อนสิริกิติ์สัญจร เยี่ยมเยือนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า” ปี 2564.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" ตามโครงการวิจัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ...[ 29 ธันวาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 52/2564 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “ปั่นชิลชิล ชมวิวเขื่อนแม่ แลน่านนที” เปิดเส้นทางจักรยาน.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบปฏิทิน และไดอารี่ กฟผ. ปี 2565 ให้หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์.../คณะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ดูงานเขื่อนสิริกิติ์.../ช.อขส-2. ให้การต้อนรับในโอกาสถ่ายทำ โครงการรักก๊วนชวนออกรอบ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบปฏิทิน กฟผ. สวัสดีปีใหม่ 2565 หน่วยงานพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า...[ 28 ธันวาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 51/2564 วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบผ้าห่มต้านภัยหนาวเพื่อบรรเทาภัยหนาวในพื้นที่อำเภอท่าปลา…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2564…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม ประจำปี 2564…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมเตรียมออกร้านนิทรรศการในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุต...[ 20 ธันวาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 50/2564 วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “5 ธันวาคม" วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.../อำเภอท่าปลา ร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรม“ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น” ให้กับหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนปูนซีเมนต์ก่อสร้างฝายในพื้นที่ต้นน้ำน่าน.../กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล...[ 13 ธันวาคม 2564 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]