ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 44/2560 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดผาเลือด ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดการแข่งขันฟุตบอลผาซ่อมคัพ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 14…/เขื่อนสิริกิติ์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นการบริหารจัดการน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทง…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลาท้องถิ่นลำน้ำน่าน ในงานประเพณีลอยกระทงเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560…/ช.อขส-ห. มอบนโยบายสายงานบริหารเขื่อนสิริกิติ์…/แผนกโรงงานเขื่อนสิริกิติ์ ร่วม...[ 8 พฤศจิกายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 43/2560 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.../เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนดินช่องเขาขาดไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดแพร่…/นักกอล์ฟเยาวชน ขอบคุณ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ผู้สนับสนุน…/...[ 31 ตุลาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 42/2560 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9…/เขื่อนสิริกิติ์ ออกอากาศรายการวิทยุทางสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.อุตรดิตถ์ ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่มในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รัชกาลที่ 9.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาท้องถิ่นให้กับราษฎรตำบลร่วมจิต ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ ประจำปี 2560...[ 25 ตุลาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 41/2560 วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ รส.กฟผ. มอบรถเข็นให้กับผู้สูงอายุ…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่มใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในพื้นที่รอบเขื่อนสิริกิติ์.../สอ.กฟผ. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ชี้แจงสถานการณ์น้ำก่อนเข้าสู่ฤดูแล้ง ปี 2560/2561…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดแข่งกีฬาเปตองสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี ต้านยาเสพติด…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักส...[ 18 ตุลาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 40/2560 วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มโอกาส ปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบน้ำดื่มให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์…/ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานแสดงความยินดีกับผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์…/แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านใหม่…/โครงการ กฟผ. รักษ์ภาษาไทยด้วยบทเพลง ประจำปี 2560…/โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม จังหวัดแพร่ เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์…/...[ 10 ตุลาคม 2560 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]