ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 50/2560 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และจังหวัดตาก มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว”…/กฟผ. สนับสนุนวิทยากรบรรยาย ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านเทคนิค-วิชาการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล…./นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา ขอขอบคุณ ผวก.กฟผ. ที่ส่งมอบจักรยานในโครงการจักรยานยืมเรียน.../กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ส่งเสริมความสามารถทางกีฬา การแข่งขันวิ่ง 31 ขา สามัคคี โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1…/เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจปร...[ 27 ธันวาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 48/2560 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>ติดตามอ่าน ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 48/2560 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี…/เขื่อนสิริกิติ์ KICK OFF ลงเวลาทำงานด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ในนิทรรศการทรัพยากรไทย โครงการ อพ.สธ.- กฟผ. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรม “จิตอาสาสมัครป้องกันดับไฟป่า แล...[ 27 ธันวาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 47/2560 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ตามโครงการปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ณ โรงเรียนผาเต่าพัฒนา ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวันคุณภาพสายงาน ชฟน. ประจำปี 2560 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ…/กองบริหารเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “พบปะหน่วยงานผู้ใช้งาน”…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับชุมชนบ้านท่าใหม่เดินหน้าสร้างฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านท่าใหม่ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์...[ 6 ธันวาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 46/2560 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมในพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560…/ผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ต้นน้ำ จังหวัดน่าน ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนดินช่องเขาขาด…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 2/2560…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบสิ่งของช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ชุมชนรอบเขื่...[ 22 พฤศจิกายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 45/2560 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเสวนาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านผาเต่าพัฒนา…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือนตุลาคม 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับตัวแทนเยาวชนโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”…/...[ 20 พฤศจิกายน 2560 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]