ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 11/2561 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานพญาปาด เทศกาลหอม กระเทียม และของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2561…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม Morning Meeting ครั้งที่ 1/2561…/คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสิทธิวิมล จังหวัดแพร่ เยี่ยมชมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัย กฟผ. ต่อไป.../อสม.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561…/โรงเรียนท่าแฝ...[ 20 มีนาคม 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 10/2561 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจและบุคลากรด้านงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำระหว่างบริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)…/เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจรับรองรายงานการจัดการพลังงานเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2560ประชุมความร่วมมือเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนนเรศวร และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ครั้งที่ 1/2561…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร "ระบบการบริหารงานมาตรฐานสากล (Glob...[ 13 มีนาคม 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 9/2561 วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>งานวันครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์ ปีที่ 41…/จิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดปากปาด เนื่องในวาระครบรอบ 41 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนสิริกิติ์.../แสดงความยินดี ครบรอบ 23 ปี สวท.จังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานให้กับแคดดี้สนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ปันน้ำใจสู่น้อง ๆ ณ โรงเรียนบ้านย่านดู่ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์...[ 13 มีนาคม 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 7/2561 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่ตำบลท่าแฝก ติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการชุมชนเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ…/เขื่อนสิริกิติ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงาน CoPs Admin ชฟน. ครั้งที่ 1/2561…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561…/คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เยี่ยมชมภารกิจของเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิ...[ 5 มีนาคม 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 6/2561 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินระบบบริหารงานมาตรฐานสากล (Global Standard) ประจำปี 2561…/กองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2561…/เขื่อนสิริกิติ์ ให้ข้อมูลสนับสนุนในการประเมินโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ตามโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 13.../เขื่อนสิริกิติ์ ส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าให้กับชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานเดิน-วิ่ง สู่ชีวิตใหม่ มะขามหวานมิ...[ 5 มีนาคม 2561 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]