ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา สักการะพระยาพิชัยดาบหัก และออกร้านนิทรรศการในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร รับพรปีใหม่ 2560 และงานวันพบผู้ว่าการ กฟผ…./กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวโรงเรียนบ้านน้ำตวง ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน (PA) ประจำปี...[ 10 มกราคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 52/2559 วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม.../PC Tour ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ 2/2559.../มอบปฏิทินและสวัสดีปีใหม่ 2560…/กดส-ฟ. จัดอบรมหลักสูตร “การตรวจรับและการทดสอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำ”…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำต๊ะ…/ช.อขส-ห. ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ.../มอบอุปกรณ์กีฬาฟุตซอลแก่เยาวชนตำบลจริม...[ 10 มกราคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 51/2559 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ จับมือชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า สร้างเครือข่ายจิตอาสารวมพลังสร้างแนวกันไฟถวายพ่อ…/ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.../กองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม …/เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560…/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กบส-ฟ. ครั้งที่ 4/2559…/อขส. มอบของขวัญให้กับแคดดี้ในโอกาสปีใหม่ 2...[ 10 มกราคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 50/2559 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ. ร่วมกับผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน 5 จังหวัด หารือร่วมแม่ทัพภาคที่ 3 เดินหน้าพัฒนาลุ่มน้ำน่าน…/กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดคลองนาพง ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์…/เยาวชนจังหวัดอุตรดิถต์ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง…/อขส. ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า รุ่นที่ 1 ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน…/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพจัดกิ...[ 10 มกราคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 49/2559 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>ประชาชนกว่า 2,500 คน ร่วมแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9…/ในงานเดิน-วิ่ง เขื่อนสิริกิติ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 7…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “ร่วมใจพัฒนาหมู่บ้าน” ครั้งที่ 3/2559…/นักกอล์ฟเยาวชนโรงเรียนบ้านปากปาด ขอบคุณ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ผู้สนับสนุน.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนรางวัลมัจฉากาชาด ปี 2560.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะอนุกรรมการ สร.กฟผ. และสมาชิก สร.กฟผ.”…/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...[ 10 มกราคม 2560 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ]