ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 15/2561 วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ในพื้นที่ชุมชนตำบลท่าปลา.../กองบริหารเขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ผู้สูงอายุตำบลท่าปลา พร้อมขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือนมีนาคม 2561…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ต้อนรับเทศกาลงานสงกรานต์ ป...[ 17 เมษายน 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 14/2561 วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “ปล่อยปลา และบำรุงรักษาต้นไม้” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2561.../สืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมสายงานวิศวกรระดับ 11 เขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ 1/2561…/กองบริหารเขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ผู้สูงอายุตำบลท่าปลา พร้อมขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์…/เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับเครือข่ายสื่อมวลชน ในโอกาสสัมมนาสื่อมวลชน 17 จังหวัดภาค...[ 10 เมษายน 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 14/2561 วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “ปล่อยปลา และบำรุงรักษาต้นไม้” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2561.../สืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์.../ประชุมสายงานวิศวกรระดับ 11 เขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ 1/2561…/กองบริหารเขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ผู้สูงอายุตำบลท่าปลา พร้อมขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์…/เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับเครือข่ายสื่อมวลชน ในโอกาสสัมมนาสื่อมวลชน 17 จังหวัดภาค...[ 10 เมษายน 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 13/2561 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กองบริหารเขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุตำบลท่าปลา…/สมาชิก สร.กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำช่วยภัยแล้งในพื้นที่อำเภอท่าปลา.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าคณะอำเภอท่าปลา.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้...[ 4 เมษายน 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 12/2561 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการ “ชุมชนเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เขื่อนดิน 015”…/เขื่อนสิริกิติ์ ให้สัมภาษณ์การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561.../กิจกรรม “เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็ก” ประจำเดือนเกิด (ประจำเดือนมีนาคม 2561).../คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา เยี่ยมชมภารกิจของเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยืยนชุมชน แลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมกระชับความสัมพันธ์กับราษฎรในพื้นที่ตำบลผ...[ 27 มีนาคม 2561 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]