ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 21/2561 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมและรับการการตรวจประเมินการจัดการพลังงาน…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงาน “ธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์” ส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง…/อขส. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...[ 30 พฤษภาคม 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 20/2561 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>ผู้ว่าการ กฟผ. พบผู้ปฏิบัติงาน.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือนเมษายน 2561.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล ปีที่ 54 “พลังน้ำ พลังชีวิต”.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย บ้านม่วง ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.../สร.กฟผ. ประชุมปรึกษาหารือสมาชิก และพบปะ สร.กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์.../...[ 22 พฤษภาคม 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 19/2561 วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>อขส. ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสทำบุญขึ้นสำนักงานสนาม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเขื่อนคลองตรอน…/ที่ปรึกษากรมโรงงานอุตสาหกรรมให้คำแนะนำแก่เขื่อนสิริกิติ์ เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5.../เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินภายในระบบบริหารงานมาตรฐานสากล (Global Standard) ประจำปี 2561…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงาน “อุตร...[ 16 พฤษภาคม 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 17/2561 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กิจกรรม “เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็ก” ประจำเดือนเกิด (ประจำเดือนเมษายน 2561)…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561…/เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเพาะเห็ดนางฟ้าจากเปลือกข้าวโพด…/คณะเจ้าหน้าที่บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ นำสินค้าชุมชนร่วมจำหน่าย ในสัปดาห์วันสถาปนา กฟผ. ครบรอบปีที่ 49.../เขื่อนส...[ 2 พฤษภาคม 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 16/2561 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ งานวันครอบครัวเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดค่าย Golf Summer Camp ประจำปี 2561…/...[ 24 เมษายน 2561 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]