ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 23/2561 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>“ผู้ว่าการ กฟผ. เยี่ยมพี่ เยือนน้อง” ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561 ณ กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง.../ประชุมเชิงวิชาการข้อจำกัดในการเดินเครื่อง เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการชีววิถีฯ ระหว่าง กฟผ. และ สอศ....*KICK OFF เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 2 โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาท้องถิ่นให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลท่าแฝก.../ตามโครงการ...[ 4 กรกฎาคม 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 25/2561 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ประจำปี 2561…/Close Meeting Internal Audit การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลาท้องถิ่น ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ ประจำปี 2561…/เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้ามอบเมล็ดพันธุ์มะม่วงหิมพานต์ให้กับพื้นที่อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน…/คณะทำงานกิจกรรมด้านสังค...[ 27 มิถุนายน 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 24/2561 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ปันน้ำใจสู่น้อง ๆ ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ตามโครงการห้องเรียนสีเขียว.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุม ISO 26000 ครั้งที่ 1/2561.../แสดงความยินดีกับประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ท่านใหม่.../ประชุมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2561.../เขื่อนสิริกิ...[ 19 มิถุนายน 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 22/2561 วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “คนเกิดเดือนนี้ ทำดีเพื่อชุมชน” ประจำเดือนพฤษภาคม.../กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน ภายใต้แผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the Job Training) รุ่นที่ 1.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพุทธมนต์ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับกองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่าน สนับสนุนเมล็ดพันธุ์มะม่วงหิมพานต์ใ...[ 5 มิถุนายน 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 18/2561 วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร “การผลิตอาหารไก่จากวัตถุดิบธรรมชาติ”…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมซ่อมแซมฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร ณ บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน…/ประชุมแผนพัฒนาระบบ Digital Ware Room รองรับโรงไฟฟ้าต้นแบบ ณ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561…/ชมรมเดินวิ่งเขื่อนสิริกิติ์ ส่งนั่งวิ่งร่วมแข่งขันงาน Bangpakong Half Marathon 2018…/ช...[ 30 พฤษภาคม 2561 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]