ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 17/2560 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมวันครอบครัวเขื่อนสิริกิติ์ ปี 2560…/อขส. พร้อมผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมวันสถาปนา กฟผ…./บุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล กฟผ. ประจำปี 2560 เขื่อนสิริกิติ์…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ลงพื้นที่บ้านห้วยต้า รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุบ้านห้วยต้า.../ทำบุญหมู่บ้านห้วยแก้วเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับเขื่อนภูมิพล จัดพิธีรดน้ำขอพร อดีต...[ 8 พฤษภาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 16/2560 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดค่าย Golf Summer Camp ประจำปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายอำเภอน้ำปาด…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนเงินซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน…/กบหส-ฟ. ออกเยี่ยมและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 8 ตำบลท่าปลา.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคาร สภอ.ท่าปลา หลังใหม่.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที...[ 8 พฤษภาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 15/2560 วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรม Morning Meeting ประจำเดือนเมษายน 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมไว้อาลัยผู้สูงอายุ ในโครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละ…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม BIG CLEANING...[ 8 พฤษภาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 14/2560 วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ อสม.ตำบลจริม ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เยี่ยมผู้สูงวัย ในโครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละ…/ชมรมกอล์ฟผาซ่อม คว้าแชมป์ในการแข่งขัน “กอล์ฟประเพณี 5 เส้า” ปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบเงินบริจาคโครงการ “บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี”.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี…/เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านควา...[ 8 พฤษภาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 13/2560 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ แสดงความยินดีในโอกาสเปิดอาคาร ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.เชียงใหม่…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนโครงการ“พัฒนาเกาะของแม่ ตามรอยเท้าพ่อ”…/เขื่อนสิริกิติ์ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนเงินซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนนเรศวร.../เขื่อนสิริกิติ์ร่วมไว้อาลั...[ 8 พฤษภาคม 2560 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]