ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 35/2561 วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ. และมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามสัญญาร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โครงการวิจัยเรื่อง "ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์”.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมบันทึกเทปรายการ E Journey Real Live Thailand.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับราษฎรตำบลแสนตอ.../เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินโครงการที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ประจำปี 2561.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบเช็คสนับสน...[ 11 กันยายน 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 34/2561 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ.../กฟผ. มอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดน่าน อย่างต่อเนื่อง.../วิศวะจุฬา 2517 มอบชุดผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์../ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ห่วงใยสถานการณ์น้ำที่เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมิน Model Plant.../คณะโรงเรียนสหคริสเตียน ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเ...[ 5 กันยายน 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 33/2561 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>> KICK OFF เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 2 โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบน้ำดื่ม 1,000 ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดน่าน.../กิจกรรมการจัดการความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ประจำปี 2561 ณ เขื่อนศรีนครินทร์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมจัดบอร์ดนิทรรศการโครงการ อพ.สธ.-กฟผ. ในงาน “กล้าดี” ปีที่ 2 ณ จังหวัดน่าน.../เขื่อนสิริกิติ์ แสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบ 31 ปี สำนักประช...[ 22 สิงหาคม 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 32/2561 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “ลงแขก ดำนา” เฉลิมพระเกียรติ โครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ปี 2561.../เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เ...[ 22 สิงหาคม 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 31/2561 วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม จังหวัดน่าน.../กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จัดสัมมนา และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานสายชลสัมพันธ์ ประจำปี 2561.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมงาน Minor Inspection SRK Unit 1 และ 2.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมโครงการ “การประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน้ำตามรอยพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9” ปีท...[ 7 สิงหาคม 2561 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]