ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 5/2565 วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>งานปั่นจักรยานแรลลี่ “ปั่นสองล้อผ่อวิถีท่าปลา" ณ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน อำเภอน้ำปาด (ระดับตำบล).../กฟผ. มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. สนับสนุนการดำเนินงานสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์.../ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย.../ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายบรรชา บุญเสือ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ.../...[ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ มอบเครื่องเป่าลมควบคุมไฟป่า และหมอกควันพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน.../อบรมหลักสูตร “Hydro Power Plant Simulator” รุ่นที่ 1/2565.../ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขื่อนดินช่องเขาขาด รับการประเมินจากจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปี 2565.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบปฏิทิน และไดอารี่ กฟผ. ปี 2565 หน่วยงาน และผู้นำชุมชนในพื...[ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมออกร้านนิทรรศการในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565…/ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานพระยาพิชัยและงานกาชาดฯ ประจำปี 2565…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมอวยพรปีใหม่ 2565 และขอพรจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ สร้างความเข้าใจโครงการเสริมความมั่นคงเขื่อนดิน Dike 4 ในเวทีประชุมหัวหน้า ส่วนราชก...[ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>ผนึกกำลังทำแนวกันไฟป่าแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน (อค-ทข.) มอบปฏิทิน และไดอารี่ กฟผ. ปี 2565 สวัสดีปีใหม่หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบปฏิทิน และไดอารี่ กฟผ. ปี 2565 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์.../ให้การต้อนรับคณะ กศน.อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานโคก หนอง นา โมเดล ณ เขื่อนดินช่องเขาข...[ 28 มกราคม 2565 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ. มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. สนับสนุนโครงการ To Be Number One…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบปฏิทิน และไดอารี่ กฟผ. ปี 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเผยแพร่ภารกิจของ กฟผ…./ช.อขส-2. ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ณ เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ…/กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. สำหรับผู้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COV...[ 28 มกราคม 2565 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]