ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 11/2560 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่หมู่ 7 และ 8 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน.../ดส-ฟ. จัดอบรมหลักสูตร “ประมวลความรู้เรื่อง Governor System & Turbine Control”.../เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลท่าปลา ประจำเดือนมีนาคม…/กบส-ฟ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560.../ชมรมพุทธศาสน์เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรี...[ 8 พฤษภาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 10/2560 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ. รวมพลัง มทบ.38 กปน. เกษตรกรผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน 5 จังหวัด ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร ณ บ้านน้ำลีใต้ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมออกหน่วยโครงการแว่นแก้ว บริจาคแว่นตาให้ประชาชนในพื้นที่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานคุณภาพ สายงาน รวฟ. รวธ. รวช. ประจำปี 2560 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้กับเจ้า...[ 8 พฤษภาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 9/2560 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 40 ปี ปีติยินดี ขจรไกล.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจประเมิน โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง…/กิจกรรมพัฒนาวัดปากปาด เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี…/กดส-ฟ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2560…/สนามกอล์ฟเขื่อนสิริกิติ์ จัดทำบุญเลี้ยงพระ และเลี้ยงสังสรรค์วันแคดดี้เดย์ ปี 2560…/...[ 8 พฤษภาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 8/2560 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ มอบเงิน 1 แสนบาท โครงการฝายหลวงตามแนวประชารัฐ ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์น้ำ และประชาสัมพันธ์การพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน ในพื้นที่ 3 จังหวัดลุ่มน้ำน่าน…/กบส-ฟ. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ โรงเรียนบ้านปางเกลือ ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบสติ๊กเกอร์ 1,000 ชุด ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรรอบโ...[ 8 พฤษภาคม 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 7/2560 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ผาซ่อมโอเพ่น ประจำปี 2560…/ผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการตามเกณฑ์ (TQA)…/ชฟน. พบผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../อำเภอน้ำปาด ร่วมกับ อบต.ท่าแฝก และ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ สร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยผึ้ง.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุ...[ 8 พฤษภาคม 2560 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ]