ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 40/2561 วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มโอกาส ปี 2561.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธี KICK OFF งานวิจัยระบบจำลองฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบกำเนินไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์.../วางพวงหรีดร่วมไว้อาลัยผู้สูงอายุ ในโครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละ.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลา จำนวน 30,000 ตัว ให้ชุมชนตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร สปป.ลาว.../...[ 9 ตุลาคม 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 39/2561 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>> เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “คนเกิดเดือนนี้ ทำดีเพื่อชุมชน” ประจำเดือนกันยายน.../ช.อขส-ป. ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ.../โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมกิจการ เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดบรรยาย และ Work Shop การบันทึกผลงานลงในโปรแกรมสมุดพก อิเลคทรอนิกส์ แบบ Online.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมแข่งขันแรลลี่จักรยาน “ปั่นลับแล ไม่แก่ต้องปั่น” ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิต...[ 4 ตุลาคม 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 38/2561 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>> กฟผ. ส่งมอบห้องเรียนสีเขียว ให้กับโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 หวังให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องของพลังงานไฟฟ้าและการประหยัดพลังงาน.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนก้อนเห็ดนางฟ้า ตามโครงการเยาวชนเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง.../เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนดินช่องเขาขาด ประจำปี 2561.../ เขื่อนสิริกิติ์ มอบเช็คสนับสนุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนนิคม ฯ สงเคราะห์ 5.../เขื่อนสิริกิติ์ จั...[ 26 กันยายน 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 37/2561 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>> เขื่อนสิริกิติ์ รับมอบรางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม Coffee Talk ครั้งที่ 1/2561…/เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่พบปะชุมชนตำบลจริม ตามโครงการ “เขื่อนสิริกิติ์สัญจรเยี่ยมเยือนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า”…/ เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมอัดเทปในรายการ “สมุดโคจร on the way” ทางช่อง 3 SD…/เขื่อนสิริกิติ์ ตรวจเยี...[ 18 กันยายน 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 36/2561 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ยืนยันบริหารจัดการน้ำปีนี้ยังเป็นไปตามแผนมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเกษตรในปีหน้าอย่างแน่นอน.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กบส-ฟ. ครั้งที่ 3/2561.../ประชุมเตรียมจัดทำแผนที่ทางสังคม (Social Mapping) ณ พื้นที่บ้านดงงาม ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสำราญ ศึกษาดูงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเขื่อนสิริกิติ...[ 17 กันยายน 2561 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]