ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 26/2560 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ สืบทอดพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560.../เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ โครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละ ประจำเดือนมิถุนายน…/เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมหารืองานวิจัยเพื่อสนับสนุนพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำน่าน.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่รัชกาลที่ 9.../เขื่อนสิริกิติ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ปันน้ำใจสู่น้อง ๆ ณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1...[ 12 กันยายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 25/2560 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ประจำปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร “การอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารกับชุมชน” ประจำปี 2560.../กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับกองทุนพัฒนาลุ่มน้ำน่านสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าต้นน้ำน่าน จัดทำโครงการพลิกฟื้นผืนป่าข้าวโพดเป็นป่าหิมพานต์…/กบหส-ฟ. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2560.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมโครงการ “ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ส...[ 12 กันยายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 24/2560 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ. สนับสนุนวิทยากรบรรยาย ภายใต้โครงการความร่วมมือ ด้านเทคนิค-วิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล..../ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน…/ผู้ปฏิบัติงานสายงาน ชฟน. อบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Basic Hydro Power Plant)” ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรม Morning Meeting ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมออกหน่วยบริการ อำเภอ...[ 12 กันยายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 23/2560 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560.../เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่...[ 12 กันยายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 22/2560 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ สนองนโยบาย ผวก.กฟผ. งดใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ณ บ้านห้วยต้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../การทดสอบ Black Start โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2560…/KICK OFF เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 2 โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน.../เขื่อนสิริกิติ์ บริจาคคอมพิวเตอร์ตามนโยบายบริจาคเพื่อพัฒนาสังคม.../ผบ. กรมทหารม้าที่ 2 อุ่นใจ ระบ...[ 6 มิถุนายน 2560 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ]