ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 45/2561 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2561.../เขื่อนสิริกิติ์ แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีเปิดงาน “ถนนคนเดินอุตรดิตถ์ ตลาดท่าน้ำบางโพ”.../...[ 12 พฤศจิกายน 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 44/2561 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมกิจการเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบเครื่องดนตรี และอุปกรณ์ดนตรีให้กับโรงเรียนบ้านปากปาด.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม Coffee Talk ครั้งที่ 2/2561.../เขื่อนสิริกิติ์ การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่องพัฒนาซีล รองเพลากังหันน้ำ.../ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ-กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ 1/2561.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “คนเกิดเดือนนี้ ทำดีเพื่อชุมชน” ป...[ 6 พฤศจิกายน 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 43/2561 วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561”.../เขื่อนสิริกิติ์ บริจาคเงินสมทบทุนกองทุนพระปิยมหาราช.../ช.อขส.-2 ต้อนรับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี 2.../วางพวงหรีดร่วมไว้อาลัยผู้สูงอายุ ในโครงการดูแลผู้สูงวัยใส่ใจผู้เสียสละ.../แบดมินตันเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และเขื่อนสิริกิติ์.../...[ 29 ตุลาคม 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 42/2561 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะชมรมข้าราชการการบำเหน็จบำนาญและลูกจ้าง อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร สปป.ลาว.../ เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับชุมชนบ้านท่าใหม่สร้างฝายชะลอน้ำ.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปางผึ้ง.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2561.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมงาน Minor Inspection SRK Unit...[ 29 ตุลาคม 2561 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 41/2561 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์.../สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท อุตรดิตถ์สัมภาษณ์การดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดงานแสดงความยินดีกับผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานประจำเดือนตุลาคม 2561.../เขื่อนสิริกิ...[ 19 ตุลาคม 2561 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]