ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 31/2560 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>Open Meeting งาน Minor Inspection Unit 3 และ Unit 4…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมไว้อาลัยผู้สูงอายุ ในโครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้เสียสละ…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนวิทยากรบรรยายในโครงการ “กล้าดี” ปีที่ 2…/ประชุมระบบ Multisite Management…/กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ระหว่างเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบกระเช้าในโครงการ “รับขวัญ วัยแรกเกิด”…/มอบพันธุ์ปลาท้องถิ่นให้กับชุมชนตำบลหาดล้า…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่ว...[ 12 กันยายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 30/2560 วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ 9.../ช.อขส-ห. ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์มติชน.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ข้าวเปลือกในโครงการ "ปลูกว...[ 12 กันยายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 29/2560 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดอุตรดิตถ์ “ปลูกต้นไม้มงคล ไม้พะยูง ถวายความจงรักภักดี รัชกาลที่ 10”…/เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้าภาพ จัดงานสายชลสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ปีที่ 20 ภายใต้ชื่องาน “ฮ้อยฮักดวงใจ๋ สานสายใย สายชลสัมพันธ์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุสายงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ…/เขื่อนดินช...[ 12 กันยายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 28/2560 วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลาท้องถิ่น โครงการฝายหลวงตามแนวประชารัฐบ้านห้วยเดื่อ ต.น้ำไผ่ อ.น้ำ ปาด จ.อุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์สนับสนุนพันธุ์ปลาท้องถิ่น และติดตามโครงการพลิกฟื้นผืนป่าข้าวโพดเป็นป่าหิมพานต์ จังหวัดน่าน.../เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไ...[ 12 กันยายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 27/2560 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ สืบทอดพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน…/กฟผ. สนับสนุนวิทยากรบรรยาย ภายใต้โครงการความร่วมมือ ด้านเทคนิค-วิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล..../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในโครงการ “ทำด้วย...[ 12 กันยายน 2560 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ]