ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 36/2560 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการ “เยาวชนเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เขื่อนดิน 014”…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ ประจำปี 2560…/หมู่บ้านภายในเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง…/กองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2560.../อขส. มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระเกษียณอายุ ประจำปี 2560.../...[ 25 กันยายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 35/2560 วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>> เขื่อนสิริกิติ์ สืบสานงานพ่อหลวง ผ่านโครงการ“ชุมชนเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง”…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร “รู้ทันป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ”…/KICK OFF เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 3 โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์…/ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ บรรยายให้ข้อมูลพร้อมหารือพัฒนางานระบบสื่อสารโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน เขื่อนนเรศวร และ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมนำเสนอผลงานในนิทรรศการ Model Pl...[ 12 กันยายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 34/2560 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาท้องถิ่นให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าปลา ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ ประจำปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ คว้าโล่รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ระดับประเทศ ปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ระดับเพชร.../เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมร่วมฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานการไฟฟ้าเขต 2 ภาคเหนือ.../เขื่อนสิริกิติ์ รับฟังการนำเสนองานวิจัยจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...[ 12 กันยายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 33/2560 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ตามโครงการห้องเรียนสีเขียว.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดพิธีสมโภชพระพุทธสิริสัตตราช…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลาท้องถิ่นต่อเนื่อง ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ ประจำปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ โดยชมรมกอล์ฟผาซ่อม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรแคดดี้ ประจำปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ ต้อนรับคณะสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี…/...[ 12 กันยายน 2560 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 32/2560 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>วันแม่แห่งชาติ เขื่อนสิริกิติ์ ประจำปี 2560…/กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมปล่อยปลา 850,085 ตัว ตามโครงการปล่อยปลาหน้าตลาดถวายแม่…/เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมโยนกล้าปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติ โครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม “สัปดาห์พัฒนาหมู่บ้าน” เทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2560…/เขื่อนสิริกิติ...[ 12 กันยายน 2560 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ]